สิ่งใดที่ทำให้การไปสถานปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับ
 
Alexa
วันที่  17 พ.ย. 2561
หมายเลข  30256
อ่าน  771

การไปสถานปฏิบัติธรรม เป็นการไปฝึกปฏิบัติตน ถือศีล สวดมนต์ และ ทำสมาธิ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ รู้วิธีการ ภาวนา ทำสมาธิ เพื่อให้รู้จักความสงบ ของจิต ซึ่งคนที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ยากที่จะรู้ และทำได้ เป็นการทำให้คนที่เริ่มใหม่ได้เริ่มรู้จัก และ ฝึกฝนให้มีพื้นฐานในการฝึกตน ให้รู้จัก และ ดึงจิตใจที่ล่องลอยไปตามกิเลส ให้กลับมาอยู่กับตนเอง เหมือนเด็ก หัดเดิน ต้องหาอะไรมายึดเกาะ ก่อนที่จะฝึกฝนจนกล้ามเนื้อขา แข็งแรง จนพอที่จะออกเดินได้ และสามารถ ปล่อยมือวิ่งได้ ก็ต้องมีการฝึกพื้นฐานเบี้องต้นก่อน ครับตามที่ผมเข้าใจครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 17 พ.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

ก็เพราะไม่รู้จักพื้นฐานของพระธรรมเบื้องต้น จึงสำคัญผิด เห็นผิดแล้วจึงไปปฏิบัติผิด จึงไปสำนักปฏิบัติธรรม

พระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของปัญญา ความเข้าใจถูกเป็นเบื้องต้น แม้แต่จะทำอะไรก็ต้องเข้าใจเบื้อต้นก่อน จะทำขนมปัง ก็ต้องรู้จักวัตถุดิบ ต้องรู้จักวีธีการทำเป็นเบื้องต้น จึงจะทำขนมปังถูก 

ถ้าไม่เริ่มจากคำว่า ธรรมคืออะไร ไม่เข้าใจแม้คำว่า ธรรม ก็สำคัญผิด เข้าใจผิดว่า ต้องไปหาธรรมที่สถานที่สงบ ไปสำนักปฏิบัติ เพราะในความเป็นจริง ธรรม คือ สิ่งที่มีจริงที่กำลังมีในขณะนี้ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดง คือ สิ่งที่มีจริง ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ เช่น เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้กระทบสัมผัส สี เสียง กลิ่น รส จิตคิด โลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น ที่รวมย่อเรียกว่า นาม รูป เป็นธรรม แะกำลังมีในชีวิตประจำวัน 

  เมื่อเข้าใจถูกเป็นเบื้องต้น แม้คำว่า ธรรม อย่างนี้ที่กำลังมีในชีวิตประจำวัน ไม่ต้องไปหา แสวงหาที่สถานที่ใด ที่หนึ่ง ที่สมมติเรียกว่าสำนักปฏิบัติ ก็ฟังพระธรรมให้เข้าใจถูกว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เราขณะนี้ ที่เรียกว่าปริยัติ และ เมื่อปัญญาถึงพร้อม ปัญญาก็รู้ความจริงในขณะที่สภาพธรรมกำลังมีในชีวิตประจำวัน ที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมขณะนั้นก็เป็นปฏิบัติแล้ว ไม่ต้องไปเข้าใจผิดว่าจะไปปฏิบัติที่สำนักปฏฺบัติ

 เพราะฉะนั้นชาวพุทธ ไม่เข้าใจแม้คำว่า ธรรม คือ อะไร ปฏิบัติคืออะไร อันเป็นรากฐานสำคัญที่ควรเข้าใจก่อน เมื่อเริ่มต้นจากความไม่รู้ จึงไปสู่สถานที่ผิด สำคัญว่าจะต้องรู้เบื้องต้น ละกิเลส ต้องไปสำนักปฏฺบัติ

สำนักปฏิบัติ จึงเป็นวิกฤตพระพุทธศาสนา ทำลายพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 พ.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความที่จะทำให้ในความเป็นจริงได้ที่นี่ครับ

สำนักปฏิบัติธรรม ไม่มีในคำสอนทางพระพุทธศาสนา

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 11  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 25 พ.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

เป็นหัวข้อที่ ท่านอาจารย์สุจินต์ และ มศพ อาจหาญยิ่งที่กล้าออกมาปกป้องพระธรรมคำสอนที่แท้จริงของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อสนทนากับเพื่อนหรือญาติพี่น้องในหัวข้อนี้ กลายเป็นหัวข้อเซ้นสิทีฟที่แทบต้องลงมวยกัน เหมือนสมัยที่บ้านเมืองมีการแบ่งสี เพราะต่างคนก็ต่างความคิด แต่เมื่อถามคำถามกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเหล่านี้ ที่อ้างว่าไปปฎิบัติไปทำสมาธิ เกือบร้อยเปอร์เซนต์ที่ไม่รู้ความหมายของคำว่า ธรรมะคืออะไร  พระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออะไร  ตอนนี้ศิษย์ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแทบไม่มี แต่มีศิษย์ของหลางปู่หลวงตาหลวงพ่อโน้นนี้นั้น  บ้างก็ว่าต้องมีศีลก่อนนะ บ้างก็ว่าต้องมีสมาธิก่อนนะ บ้างก็ว่ามีปัญญาก่อนนะ แต่เมื่อถามกลับว่า ศีลคืออะไร สมาธิคืออะไร ปัญญาคืออะไร ก็อธิบายไม่ได้ 

แต่คงเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะทำให้แต่ละคนเข้าใจหรือสนใจที่จะศึกษาเข้าใจพระธรรมที่แท้จริงนี้ เพราะเป็นสิ่งที่ยากที่ต้องอาศัยการฟังการศึกษามากมายกว่าจะพอเข้าใจ ซึ่งไม่ทันใจผู้คนในปัจจุบันในยุคดิจิตอลนี้  ก็คงเป็นไปตามการสะสมของแต่ละคนค่ะ

กราบแทบเท้าระลึกถึงคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ กราบระลึกถึงคุณท่านอาจารย์วิทยาการทุกท่าน ที่ได้ให้ได้มีการศึกษาและดำรงอยู่ของพระธรรมคำสอนที่แท้จริงของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
  ความคิดเห็น 12  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 30 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 13  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 26 ม.ค. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 14  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ