จัดการพระเครื่องอย่างไรดี
 
lada
lada
วันที่  22 พ.ย. 2561
หมายเลข  30268
อ่าน  263

ถ้ามีญาติให้พระเครื่องมาเยอะมากๆ แต่เนื่องจากตนเองไม่อยากเก็บไว้เพราะที่มีอยู่เดิมก็เยอะมากพอแล้ว(ต้องใส่กล่องใบใหญ่จนเต็ม) จะทำอย่างไรดีคะจึงจะเหมาะสมเมื่อต้องรับของเอาไว้แล้ว ถ้าเอาไปฝังดินจะบาปไหมคะ หรือถ้าเอาไปแจกคนอื่นๆที่เขาอยากได้ ก็ไม่ทราบว่าจะทำให้คนที่รับพระเครื่องไว้เกิดโลภะหรือไม่ เพราะคนไทยส่วนมากชอบมีพระเครื่องไว้โดยคิดแต่จะขอนั่นขอนี่ให้ตัวเองมีลาภ หรือหายป่วย รบกวนขอความเห็นด้วยค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 พ.ย. 2561 17:15 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"ไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองให้พ้นจากความหลงผิดสูญเสียเงินในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ได้ นอกจากพระธรรมวินัย ถ้าได้ศึกษาแล้วเข้าใจ ก็รู้ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้น(คือ พระเครื่อง เป็นต้น) ไม่สามารถกระทำสิ่งที่หลงเชื่อว่าจะทำได้ เพราะเหตุว่า ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แสดงให้ไปเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้น เพราะฉะนั้น ถ้าเขามีความมั่นคงในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะรู้ความจริงว่า สิ่งต่างๆ เหล่านั้น เหลวไหล ไร้สาระ ไม่มีเหตุผล"

อ้างอิงจากหัวข้อ  ...  พระพุทธศาสนาไม่ใช่พิธีกรรม


พระเครื่อง หรือ วัตถุมงคลต่างๆ ไม่สามารถทำให้อะไรเกิดขึ้นเป็นไปได้ เพราะสิ่งใดที่จะเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย เมื่อไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ก็ไม่ควรให้แก่ผู้อื่น  จะฝังดิน จะทำลายเลย ก็ย่อมได้


พระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเท่านั้น ที่จะเป็นเครื่องป้องกันความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง พระธรรมย่อมจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟัง ได้ศึกษาอย่างแท้จริง ทำให้มีความมั่นคงในความเป็นจริง มั่นคงในความถูกต้อง ไม่หวั่นไหวคล้อยตามในสิ่งที่ผิด ไม่ตรงตามพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะคำสอนของพระองค์เกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ ซึ่งกว่าจะได้ทรงตรัสรู้นั้น ต้องอาศัยการสะสมพระบารมีมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดง ย่อมไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริง แม้แต่ในเรื่องกรรมและผลของกรรม ก็เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น เพราะสภาพธรรมที่เกิดแล้วดับไปทุกประเภท ไม่มีเลยที่จะเกิดโดยปราศจากเหตุปัจจัย ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งสิ้น ซึ่งแสดงถึงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ครับ.

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 1 ธ.ค. 2561 19:51 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 13:14 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
jaturong
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 14:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 6 ธ.ค. 2561 12:58 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
kullawat
วันที่ 6 ธ.ค. 2561 15:08 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
papon
papon
วันที่ 11 ธ.ค. 2561 17:25 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ