จัดการพระเครื่องอย่างไรดี
 
lada
lada
วันที่  22 พ.ย. 2561
หมายเลข  30268
อ่าน  515

ถ้ามีญาติให้พระเครื่องมาเยอะมากๆ แต่เนื่องจากตนเองไม่อยากเก็บไว้เพราะที่มีอยู่เดิมก็เยอะมากพอแล้ว(ต้องใส่กล่องใบใหญ่จนเต็ม) จะทำอย่างไรดีคะจึงจะเหมาะสมเมื่อต้องรับของเอาไว้แล้ว ถ้าเอาไปฝังดินจะบาปไหมคะ หรือถ้าเอาไปแจกคนอื่นๆ ที่เขาอยากได้ ก็ไม่ทราบว่าจะทำให้คนที่รับพระเครื่องไว้เกิดโลภะหรือไม่ เพราะคนไทยส่วนมากชอบมีพระเครื่องไว้โดยคิดแต่จะขอนั่นขอนี่ให้ตัวเองมีลาภ หรือหายป่วย รบกวนขอความเห็นด้วยค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 พ.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"ไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองให้พ้นจากความหลงผิดสูญเสียเงินในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ได้ นอกจากพระธรรมวินัย ถ้าได้ศึกษาแล้วเข้าใจ ก็รู้ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้น(คือ พระเครื่อง เป็นต้น) ไม่สามารถกระทำสิ่งที่หลงเชื่อว่าจะทำได้ เพราะเหตุว่า ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แสดงให้ไปเชื่อสิ่งต่างๆ เหล่านั้น เพราะฉะนั้น ถ้าเขามีความมั่นคงในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะรู้ความจริงว่า สิ่งต่างๆ เหล่านั้น เหลวไหล ไร้สาระ ไม่มีเหตุผล"

อ้างอิงจากหัวข้อ  ... พระพุทธศาสนาไม่ใช่พิธีกรรม


พระเครื่อง หรือ วัตถุมงคลต่างๆ ไม่สามารถทำให้อะไรเกิดขึ้นเป็นไปได้ เพราะสิ่งใดที่จะเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย เมื่อไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ก็ไม่ควรให้แก่ผู้อื่น  จะฝังดิน จะทำลายเลย ก็ย่อมได้


พระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเท่านั้น ที่จะเป็นเครื่องป้องกันความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง พระธรรมย่อมจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟัง ได้ศึกษาอย่างแท้จริง ทำให้มีความมั่นคงในความเป็นจริง มั่นคงในความถูกต้อง ไม่หวั่นไหวคล้อยตามในสิ่งที่ผิด ไม่ตรงตามพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะคำสอนของพระองค์เกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ ซึ่งกว่าจะได้ทรงตรัสรู้นั้น ต้องอาศัยการสะสมพระบารมีมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดง ย่อมไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริง แม้แต่ในเรื่องกรรมและผลของกรรม ก็เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น เพราะสภาพธรรมที่เกิดแล้วดับไปทุกประเภท ไม่มีเลยที่จะเกิดโดยปราศจากเหตุปัจจัย ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งสิ้น ซึ่งแสดงถึงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ครับ.

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 1 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 3 ธ.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
jaturong
วันที่ 3 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
peem
วันที่ 6 ธ.ค. 2561

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
kullawat
วันที่ 6 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 9  
 
papon
papon
วันที่ 11 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ