อาชีพขายสุรา
 
pth.n
pth.n
วันที่  25 พ.ย. 2561
หมายเลข  30270
อ่าน  386

เรียนอาจารย์คณะวิทยากร

ดิฉันได้เคยทำงานในบริษัทขายสุราแห่งหนึ่งและได้ฟังการบรรยายธรรมะของมูลนิธิทางวิทยุเกิดสนใจจึงซื้อเทปธรรมะของมูลนิธิมาฟังบังเอิญเครื่องเล่นเสียจึงนำไปซ่อมที่ร้านเจ้าของร้านเขาซ่อมให้แล้วเขาบอกว่าขายสุรามันเป็นบาปดิฉันก็ไม่คิดอะไรจึงได้ทำงานเป็นพนักงานขายสุราต่ออยู่มาวันหนึ่งดิฉันเดินทางกลับบ้านได้นั่งรถบัสประจำทางขณะรถวิ่งในตัวเมืองรถจะวิ่งช้ามากเพราะรถติดดิฉันมองออกไปทางหน้าต่างได้เห็นคนพิการนั่งรถวินแชร์จิตของดิฉํนบอกว่าดิฉันเลวกว่าคนพิการที่นั่งวินแชร์ดิฉันขอถามว่าดิฉันไม่ใช่คนขายสุราเป็นแค่พนักงานบัญชีจะบาปมากไหมปัจจุบันได้ลาออกแล้วค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 พ.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การค้าขาย สุรา ค้าขายน้ำเมา เป็นอาชีพที่ไม่ควรประกอบ ซึ่งอาชีพที่คฤหัสถ์ไม่ควรประกอบ นั้น เป็นอาชีพที่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น ต่อสัตว์อื่น ก็ไม่ควรที่จะประกอบ ไม่ควรที่จะทำ แต่จะห้ามใครได้หรือไม่ว่าอย่าทำอาชีพนี้ อย่าประกอบอาชีพนี้ คำตอบ คือ ห้ามไม่ได้ เพราะสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้น และที่สำคัญ ธรรมเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น

การทำการค้าขายสุรา แม้จะเป็นอาชีพที่ไม่ควรประกอบ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการกระทำอกุศลกรรม เพราะไม่ได้ลักทรัพย์ คดโกง ไม่ได้พูดเท็จ เป็นต้น เพียงทำการค้าขาย การเป็นพนักงานบัญชี ก็ทำการบัญชี ตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง ก็ไม่ได้มีส่วนในการทำอกุศลกรรม แต่อย่างใด ครับ

ธรรมเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ถ้ามีโอกาสได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมในแนวทางที่ถูกต้อง มีความเข้าใจพระธรรมไปตามลำดับ ย่อมจะทำให้ค่อยๆ ละอาชีพที่ไม่ควรประกอบเหล่านั้น แล้วเป็นผู้ประกอบอาชีพที่สุจริต (หมายถึง เว้นจากกายทุจริต เว้นจากวจีทุจริตที่เนื่องด้วยอาชีพ) เลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้อง ตรงตามพระธรรมคำสอนได้ในที่สุด ความเข้าใจพระธรรม จึงเป็นสาระสำคัญของชีวิต ซึ่งจะทำให้กาย วาจา ใจ เป็นไปในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้น คล้อยตามความเข้าใจที่ค่อยๆ เจริญขึ้น นั่นเอง ครับ.

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 1 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 2 ธ.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ดิฉันทั้งทำไร่องุ่น ทั้งทำไวน์ ทั้งขาย ทั้งจัดการทั้งหมดทั้งมวลในสิ่งที่ตนรับผิดชอบ ดูแลและจัดการลูกน้อง ลูกค้า เจ้านาย สัตว์เลี้ยง สิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมายในไร่ น้องๆ ตั้งข้อรังเกียจว่าดิฉันประกอบอาชีพต้องห้ามของศาสนาเมื่อตายต้องมีนรกเป็นที่ไปแน่ๆ

และเมื่อได้ฟังและศึกษาพระธรรมจากการแสดงโดยท่านอาจารย์สุจินต์ และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา แล้ว ก็ทำให้ค่อยๆ เข้าใจสภาพเหตุและปัจจัยที่เป็นอยู่ ว่าเป็นกรรมและวิบากและการสะสมของตน ของแต่ละสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรา   แต่ตอนนี้ขณะนี้รู้เพียงว่าเมื่อมีโอกาสไม่ว่าขณะใดต้องฟังต้องศึกษาพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีสาระและเป็นกุศลที่สุด ซึ่งตนมั่นใจว่า ณ วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาอันควร ก็จะมีเหตุมีปัจจัยให้เรามีที่ไปที่ควรด้วยเหตุและปัจจัยนั้นๆ

กราบแทบเท้าระลึกถึงคุณท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยเกล้า กราบขอบคุณคณะวิทยากร และทีมงานของมูลนิธิฯ ทุกท่าน

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ