อกุศลจิต และ อกุศลกรรม
 
email
email
วันที่  11 มี.ค. 2550
หมายเลข  3025
อ่าน  996
อกุศลจิต และอกุศลกรรมต่างกันอย่างไร  จะให้ผลหรือไม่

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 13 มี.ค. 2550

อกุศลจิต และอกุศลกรรมต่างกัน คือ  อกุศลจิตเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีการกระทำกรรมทางกาย วาจา ใจ  เป็นเพียงการสะสมเป็นอุปนิสัยต่อไป  แต่ไม่มีผลที่เป็นวิบาก  แต่ถ้าเป็นอกุศลกรรม คือ การกระทำก้าวล่วงกายวาจาทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 เม.ย. 2550

อกุศลจิตคือจิตที่คิดไม่ดี เช่น ไม่พอใจอยู่ในใจ  แต่ยังไม่ล่วงออกมาเป็นคำต่อว่า  คำหยาบ   แต่ควรเห็นโทษของการสะสมอกุศลจิต  เพราะถ้าเราสะสมไว้บ่อยๆ   วันหนึ่งกิเลสมีกำลังก็ล่วงออกมาเป็นอกุศลกรรมได้   และอกุศลกรรมที่ทำสำเร็จทางกาย วาจา  ใจ  เป็นเหตุนำไปสู่อบายภูมิ  น่ากลัวนะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
TeTee
วันที่ 5 พ.ย. 2550

คำถามข้อ1 .ตามคห.1 "อกุศลกรรม คือ การกระทำก้าวล่วงกายวาจา..." เพราะฉะนั้นการคิดไม่ดี เช่น คิดพยาบาท ก็เป็นเพียง อกุศลจิต เท่านั้น ใช่หรือไม่ครับ?

 
  ความคิดเห็น 5  
 
study
วันที่ 5 พ.ย. 2550

ความคิดพยาบาทมีหลายระดับ ถ้าเพียงคิดโกรธ เป็นเพียงอกุศลจิต แต่ถ้า

ความโกรธมีกำลัง  โกรธบ่อยๆ คิดร้ายต่อเขา  คิดให้เขาพินาศ  เป็นต้น  จัดเป็น

พยาปาทในอกุศลกรรมบถ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 5 พ.ย. 2550

ถ้าคิดไม่ดี  ยังไม่ได้ล่วงออกมาทางกาย  ทางวาจา   ก็เป็นเพียงอกุศลจิตค่ะ 

 แต่ถ้าเป็นพระภิกษุ  อกุศลจิตเกิด  ท่านเปรียบเหมือนมหาเมฆ  คืออกุศลแม้เพียงเล็ก

น้อย ท่านเห็นเป็นโทษใหญ่  ขอยกตัวอย่างจากพระไตรปิฏกค่ะ

เชิญคลิกอ่าน....ว่าด้วยภิกษุขโมยกลิ่นปทุม [ปทุมปุปผสูตร] 

 
  ความคิดเห็น 9  
 
TeTee
วันที่ 5 พ.ย. 2550

ขอบคุณครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ