ถอดคำบรรยาย จากหัวข้อ ฟังธรรม/ธรรมะเตือนใจ/ดับแล้วไม่กลับมา
 
puangpetch
puangpetch
วันที่  31 ต.ค. 2561
หมายเลข  30219
อ่าน  226

ถอดคำบรรยาย จากหัวข้อ ฟังธรรม/ธรรมะเตือนใจ/ดับแล้วไม่กลับมา
หัวข้อหมายเลข 11540_ดับแล้วไม่กลับมา
ที่มา : https://www.dhammahome.com/audio/topic/11540

ในอริยสัจ ๔ ใช่ไหมคะ
ทุกขอริยสัจ สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้น สิ่งนั้นดับไป สภาพธรรมที่จากไม่มี แล้วมี แล้วดับไปไม่เหลือเลย ควรหรือที่จะยินดีติดข้อง จึงใช้คำว่าทุกข์ หมายความว่าไม่ใช่สภาพที่ควรยินดี ถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงอย่างนี้ จะไปละความยินดีในสิ่งที่ปรากฏได้ยังไง ในเมื่อไม่ประจักษ์ว่าก่อนนี้ไม่มี แล้วก็เกิดมี แล้วก็หายไป หมดไม่เหลือเลย จึงเข้าใจว่าละอะไร ละความยินดี

อริยสัจที่ ๒ ทุกขสมุทยอริยสัจ อะไรเป็นเหตุของทุกข์ ความติดข้อง ถ้าตราบใดที่ยังมีความติดข้องอยู่ ใครจะไปหยุดยั้งการเกิดดับของสภาพธรรมเดี๋ยวนี้ล่ะ แม้แต่พระอรหันต์ที่ดับกิเลสแล้ว แต่ยังไม่ปรินิพพาน ก็ไม่สามารถที่จะไปหยุดยั้งปัจจัยที่ทำให้มีการเกิดดับ เห็นบ้าง ได้ยินบ้าง จนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่ปรินิพพาน ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้ เพราะสิ่งนี้เกิดแล้วด้วยความไม่รู้ และด้วยความติดข้อง ให้ทราบว่าอะไรที่ปรากฏ สิ่งนั้นเกิดแล้ว แล้วมีปัจจัยที่ทำให้เกิดด้วย เห็นเดี๋ยวนี้จะสละไหม

(สละอะไรครับท่านอาจารย์ เห็นขณะนี้)

ไม่มีไง เข้าใจว่ายังอยู่

(คือสละความยึดมั่นในเห็นว่าเป็นเรา)

ค่ะ สละความไม่รู้ความจริงว่า แท้ที่จริงนี่ ทุกขณะที่ติดข้อง เพราะเข้าใจว่ายังมี แต่ถ้ารู้ว่าไม่มีนี่ คิดดูสิคะ ไม่มีจริงๆ แต่ไม่ประจักษ์ความไม่มีต่างหาก เหมือนลวง เหมือนมายากล เกิดดับรวดเร็วจนปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ทำให้ยึดมั่นด้วยความจำ ว่ายังมีสิ่งนั้นอยู่

(แต่ว่าการที่จะละได้จริง ก็ไม่ง่ายครับ เพราะว่าใครจะเชื่อง่ายๆ ว่า ขณะนี้เกิดแล้วดับ เกิดแล้วดับ
ไม่มีอะไรเหลือครับท่านอาจารย์ จะไปเอาปัญญาที่ไหน)
ถ้าอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

(ตรัสรู้ความละเอียดลึกซึ้งครับท่านอาจารย์ ของธรรม ซึ่งยากจะรู้)

เพราะฉะนั้น ทุกคำจากการตรัสรู้ไม่ใช่คิดเอง ฟังเหมือนเหลือเชื่อ สิ่งที่กำลังปรากฏเกิดดับ แต่จริง แม้แต่สิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ยากที่จะรู้ได้ เพราะสะสมความไม่รู้มานานมากในสังสารวัฏ นับประมาณกับการที่ได้ฟังนี้เทียบกันไม่ได้เลย เคยไม่รู้มานานเท่าไหร่ และได้ยินได้ฟังแค่ไหน แล้วกำลังอบรมเจริญกุศลคือปัญญาท่ามกลางอกุศลด้วย ทรงแสดงความจริงถึงอย่างนั้นเพื่อความไม่ประมาท

---------------------------------------

กราบเท้า ท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ
และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านค่ะ

---------------------------------------


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 4 พ.ย. 2561 10:45 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 4 พ.ย. 2561 21:41 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ