กราบเรียนสอบถามค่ะ
 
euphoria
วันที่  1 พ.ย. 2561
หมายเลข  30220
อ่าน  355

พอดีวันนี้ได้อ่านบทความทางเฟสบุ๊ค มีกลุ่มคนที่มีจิตใจโหดร้ายข่มขืนสุนัขจนตาย

จากการกระทำดังกล่าว ถือว่าผิดศีลข้อ 3 ด้วยไหมคะ

แล้วเป็นไปได้ไหมที่สุนัขที่ถูกกระทำ อาจเคยเกิดเป็นคนที่กระทำการข่มขืนผู้อื่น

ชาตินี้จึงต้องเกิดมาเป็นสุนัขตัวเมียแล้วโดนข่มขืนอ่ะค่ะ

รู้สึกสงสารมากๆเลยค่ะ ขอผู้รู้ช่วยกรุณาตอบให้หายข้องใจหน่อยนะค้า


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 2 พ.ย. 2561 12:33 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒  หน้าที่ ๑๖๘

"พืชสะเดาและบวบขม ย่อมไม่ทำผลมีรสหวานให้บังเกิด ได้แต่ทำผลอันมีรสไม่น่า
ชอบใจไม่มีรสหวาน ให้บังเกิด อย่างเดียว ฉันใด กายทุจริต เป็นต้น ย่อมไม่ทำผลอันมีรสอร่อยให้บังเกิด ย่อมทำผลอันไม่อร่อยเท่านั้นให้บังเกิด ฉันนั้น พืชอ้อยและพืชข้าวสาลีย่อมให้ผลมีรสหวานอร่อยทั้งนั้นให้บังเกิด ย่อมไม่ทำผลที่ไม่แช่มชื่น ผลเผ็ดร้อนให้บังเกิด ฉันใด กายสุจริต เป็นต้น ย่อมทำวิบากผลอันอร่อยทั้งนั้นให้บังเกิด ไม่ทำผลที่ไม่อร่อยให้
บังเกิด ฉันนั้น" 

----------------------------

ทุกอย่างที่เกิด เกิดเพราะเหตุปัจจัย แม้แต่การกระทำดังกล่าวที่ปรากฏในคำถาม แสดงถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของอกุศลที่มีกำลัง ที่ถึงขั้นที่จะประทุษร้ายเบียดเบียนสัตว์อื่นจนถึงกับสิ้นชีวิต แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวว่าเป็นการล่วงศีลข้อ ๓ เพราะการล่วงศีลข้อ ๓ จะกล่าวถึงผู้ที่เป็นมนุษย์กับมนุษย์  เท่านั้น แต่การกระทำดังกล่าวก็ไม่พ้นจากการล่วงศีล อยู่ดี กล่าวคือ การฆ่าสัตว์ เป็นการล่วงศีลข้อที่หนึ่ง เป็นการกระทำอกุศลกรรม เป็นการสร้างเหตุที่ไม่ดี ที่สะสมไป พร้อมที่จะให้ผลที่ไม่ดีในภายหน้า สามารถเป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายภูมิได้ โดยไม่มีใครทำให้เลย

สำหรับสุนัขที่ถูกกระทำอย่างนั้น ถ้าไม่เคยทำเหตุไม่ดีไว้ ผลที่ไม่ดีอย่างนั้น ก็เกิดขึ้นไม่ได้ แต่ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่า เป็นเหตุไม่ดีอะไร ในชาติไหน แต่ที่แน่ๆ เมื่อได้รับผลที่ไม่ดี ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ ต้องมาจากเหตุที่ไมดี คือ การกระทำอกุศลกรรม เท่านั้น ไม่ได้มาจากความดีเลย สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนอย่างแท้จริง ทำกรรมใดไว้ เมื่อถึงคราวที่กรรมให้ผล ผลก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นไปตามควรแก่เหตุ

เมื่อว่าโดยสภาพธรรมแล้ว ไม่มีคน ไม่มีสัตว์ มีแต่ความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรม เท่านั้น ความเป็นปุถุชน มีโทษมากจริงๆ ตัวอย่างก็มีปรากฏให้เห็นอย่างมากมาย เพราะฉะนั้นแล้ว จึงไม่ควรประมาทอกุศลธรรมในชีวิตประจำวัน ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 2 พ.ย. 2561 18:50 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 8 พ.ย. 2561 11:12 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ประสาน
วันที่ 11 พ.ย. 2561 04:51 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ