พูดความจริงเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความจริง
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  29 ต.ค. 2561
หมายเลข  30210
อ่าน  886

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประมวลสาระสำคัญ

จากการสนทนาธรรม
ที่สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี  อ.เมือง จ.ราชบุรี
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑~กุศลที่ประเสริฐที่สุด คือ ได้มีโอกาสได้ฟังคำจริง ซึ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะไม่มีใครได้ยินได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริง เพราะฉะนั้น ก็ขอให้ทราบว่า ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นคำที่ลึกซึ้งมากไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้ในแต่ละคำ

~ประโยชน์ของการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้  ซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์

~วันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปแน่นอน ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ตาย และก็ไม่รู้ด้วย ว่า วันไหน เมื่อไหร่ เวลาไหน แล้วจะตายนอกบ้าน อยู่ในบ้าน เช้าหรือสาย เย็น หรือ ดึก ก็ไม่มีใครรู้เลย จะก่อนอาหาร จะหลังอาหาร ก็ไม่รู้เลยทั้งสิ้น ไม่มีอะไรบอกล่วงหน้า ว่า ใครจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ แต่ต้องตายแน่ เพราะฉะนั้น ก่อนตาย เข้าใจสิ่งที่เคยเข้าใจ(ผิด)ว่าเป็นเรา ให้ถูกต้อง ดีไหม?  ในเมื่อความจริงแล้ว ไม่มีเราเลย มีแต่ธรรม แต่ละหนึ่ง เท่านั้น

~สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วดับเท่านั้นเอง ทั้งหมดไม่ว่าอะไรเลยทั้งสิ้น จริงหรือเปล่า?

~พุทธบริษัท เป็นผู้ได้ฟังธรรม เห็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ในครั้งกาลสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็พร้อมเพรียงกันศึกษาเพื่อที่จะมีความเห็นที่ถูกต้อง แม้เมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ก็มีความเห็นที่ถูกต้องที่ทำให้มีความพร้อมเพรียงกันรักษาความถูกต้องไว้ได้

~ความจริงทั้งหมด ไม่ว่าในมนุษย์ สวรรค์หรือที่ไหนก็ตาม ความจริงนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และความจริง ก็ไม่ได้จำกัดเชื้อชาติด้วย

~พระพุทธศาสนา สำหรับชาวโลก ไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษย์  ในสวรรค์ก็มีศาลาสุธรรมมา พรหมโลกก็มี เพราะฉะนั้น ไม่ได้ไปจำกัดว่าอยู่ที่ไหน และจะกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นของเราได้ไหม เพราะไม่ใช่ของใครทั้งสิ้น แล้วจะบอกว่าไปประจำที่หนึ่งที่ใดได้ไหม ก็ไม่ได้  จะไปจำกัดขอบเขตได้อย่างไร

~สิ่งสำคัญ พระพุทธศาสนา คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะลบเลือนอันตรธาน(หายไป) เมื่อไม่มีผู้ที่เข้าใจในพระธรรม ถ้ามีความเข้าใจในพระธรรมอย่างถูกต้อง   พระพุทธศาสนา ก็ไม่อันตรธาน 

~ถ้าพูดเรื่องอื่นทั้งหมด ไม่มีสักคำที่เป็นธรรม แล้วพระพุทธศาสนา
จะไม่อันตรธานหรือ?


~เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด คือ ผู้ที่เคารพในพระรัตนตรัย ที่ได้มีความเข้าใจพระธรรมแล้ว ก็ดำรงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยั่งยืนต่อไป เพราะเหตุว่า ถ้าไม่มีการศึกษา ไม่มีความเข้าใจ จะรู้ได้ไหมว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว คือ อย่างไร เมื่อไม่ศึกษา ไม่เข้าใจก็พูดคำที่ตัวเองคิด  ซึ่งไม่มีไนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~จะขัดเกลากิเลสไม่ได้ ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรม  เพราะฉะนั้น พระภิกษุที่จะขัดเกลากิเลส ก็เห็นคุณที่ตนได้เข้าใจธรรม ซึ่งไม่พอ ก็ต้องฟังต่อไป ศึกษาต่อไป ขัดเกลากิเลสต่อไป และประพฤติตามพระวินัยบัญญัติ นั้น จึงจะเป็นภิกษุในพระธรรมวินัย

~ความยินดีติดข้อง เป็นกิเลส เพราะฉะนั้น ภิกษุ ถ้ายังยินดีในเงินและทอง เหมือนคฤหัสถ์ไหม? แล้วจะเป็นภิกษุได้อย่างไร? เพราะฉะนั้น ก็จะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆ เมื่อสละแล้ว จะกลับมารับได้ไหม?  ถ้าคฤหัสถ์เอาเงินให้พระ ก็คือ เอาเงินไปให้คนที่เขาไม่ยินดีในเงินและทอง ถูกต้องไหม? เพราะเป็นพระภิกษุ สละอาคารบ้านเรือนและทรัพย์สมบัติทั้งหมด เพราะฉะนั้น เอาเงินไปให้คนที่สละแล้วไม่ยินดีแล้ว ถูกต้องหรือ  เพราะฉะนั้น ก็เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจธรรมทั้งหมด(ที่คฤหัสถ์ให้เงินทองแก่พระภิกษุ  และ พระภิกษุรับเงินทอง)

~สามารถมีความรู้ได้ ว่า อะไรถูก อะไรผิด  แล้วยังทิ้งสิ่งที่ผิดได้ เพราะฉะนั้น ความเข้าใจอันนี้  ไม่เล็กน้อยเลย เพราะเหตุว่า  เป็นความมั่นคงที่จะทำให้สามารถพิจารณาเข้าใจความจริงของคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้ว

~เห็น เป็น เห็น ใครก็ไม่สามารถเปลี่ยน เห็น ให้เป็นอย่างอื่นได้

~ความเข้าใจถูกความเห็นถูก(ปัญญา) นำไปในกิจทั้งปวงที่ดีงามที่เป็นกุศล  อกุศล ความไม่รู้ จะนำไปสู่ความดีไม่ได้เลย  ตัวเองก็ไม่ดีแล้วจะนำไปสู่ความดีได้อย่างไร  

~มีโอกาสได้ฟังธรรม ได้เข้าใจ ในขณะที่คนอื่นเขาไม่ได้สนใจที่จะฟังที่จะเข้าใจ เพราะเขาไม่มีเหตุที่สะสมมา เพราะฉะนั้น ทุกขณะที่ได้ฟังธรรม เห็นประโยชน์แล้วก็ได้ประโยชน์ เพราะว่าได้เข้าใจ ขณะนั้น ก็เพราะได้สะสมมา ซึ่งคนต่อไปจากคนนี้ เดี๋ยวนี้ ก็จะมีการสะสมของการฟังธรรมไปด้วย

~การพูดความจริง มีประโยชน์ไหม? มีประโยชน์  เพราะฉะนั้น ก็ควรพูด ถ้ารู้ความจริง ก็พูดความจริง เพื่อคนอื่นจะได้เข้าใจความจริง.

 


...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 29 ต.ค. 2561 20:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 29 ต.ค. 2561 20:19 น.

กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์สุจินต์และอาจารย์วิทยากรที่เกื้อกูลกล่าวคำจริงให้ได้เข้าใจถูกต้องค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 29 ต.ค. 2561 20:34 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 30 ต.ค. 2561 05:43 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
udomsangpitak
udomsangpitak
วันที่ 30 ต.ค. 2561 06:43 น.

กราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาในกุศลจิตครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 4 พ.ย. 2561 19:02 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ