ชีวิตแสวงหาอะไรกัน ปัญญาไม่ทำให้ทุกข์
 
paderm
paderm
วันที่  26 ก.ย. 2561
หมายเลข  30125
อ่าน  1,411

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แล้วชีวิตแสวงหาอะไรกันแต่ปัญญาไม่ทำให้ทุกข์

ท่าน อ.สุจินต์....เพราะฉะนั้นก็คือ เป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์เพราะว่าความเข้าใจธรรม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วแต่เหตุที่ได้กระทำแล้วไม่ได้หมายความว่าทุกคน คนนี้มีความสุขเพราะมีทรัพย์ คนที่ไม่มีทรัพย์มีความสุขไหมค่ะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบาตร มีจีวร ประทับที่ยอดเขาคิชกูฎคิดดูนะคะ ยอดเขาคิชกูฎ จะมีอะไร ? แต่ไม่มีทุกข์เลยเพราะมีปัญญาเพราะว่าจริงๆ นี้เพราะเราต้องการโดยไม่หยุด ในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส โผฎฐัพพะ ซึ่งไม่มีวัน เต็ม เพราะฉะนั้นก็ต้องมีทุกข์ที่เกิดเพราะความต้อง การนี้แหละ ตั้งแต่เริ่มคิดอยากได้ จนกระทั่งแสวงหาเพราะว่าวันหนึ่งๆ ลองพิจารณาว่าแสวงหา ก็ แสวงหาสิ่งที่สามารถจะเห็น จะได้ยิน รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส ทั้งวันนี้แสวงหาแล้วหมดแล้ว รุ่งขึ้นแสวงหาอีก ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น เมื่อไรที่แสวงหาความเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความ จริงสิ่งที่ปรากฏ ก็มี 2 ทางค่ะ ทางหนึ่ง-ไม่รู้, อีก ทางหนึ่ง - รู้ การแสวงหาสิ่งที่เป็นทุกข์ การติดข้องกับการแสวงหาความจริงที่จะทำให้คลายความทุกข์ ความติดข้อง

ขออนุโมทนา

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเเผยแพร่พระพุทธศาสนา


  ความคิดเห็น 1  
 
papon
papon
วันที่ 26 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ตรายาง
ตรายาง
วันที่ 26 ก.ย. 2561

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
panasda
วันที่ 26 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
วรศักดิ์
วรศักดิ์
วันที่ 26 ก.ย. 2561

กราบ​อนุโมทนา​ครับ​

 
  ความคิดเห็น 7  
 
kullawat
วันที่ 28 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 29 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 9  
 
มกร
มกร
วันที่ 1 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ