สิ่งที่มีค่าเหนือสิ่งใดคือพระรัตนตรัยไม่ทำให้ทุกข์
 
paderm
paderm
วันที่  27 ก.ย. 2561
หมายเลข  30126
อ่าน  1,486

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ท่าน อ.สุจินต์  สิ่งที่มีค่า คือ สิ่งนั้นไม่ทำให้เกิดความทุกข์จะเข้าใจว่า สิ่งใดมีค่า สิ่งนั้นมีค่าจริงๆ เพราะไม่ทำให้เกิดความทุกข์ แต่ถ้าสิ่งนั้นยังทำให้เกิดความทุกข์ สิ่งนั้น มีค่าไหม? แก้ว แหวน เงิน ทอง ทรัพย์สมบัติ ฯลฯ ใครคิดว่ามีค่ามหาศาลบ้างแต่ สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความทุกข์ แล้วจะเรียกว่ามีค่า ได้ไหม แต่สิ่งที่มีค่าแท้จริง คือ สิ่งที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะกล่าวว่า สิ่งใดมีค่า หรือ เห็นค่าของสิ่งใดก็ต้องเห็นความลึกซึ้งของสิ่งนั้นด้วยว่า "เหนือสิ่งอื่นใดเพราะเหตุว่า ไม่ทำให้เกิดความทุกข์" ที่กล่าวว่าไม่มีอะไรที่มีค่าเสมอพระรัตนตรัยเพราะเหตุว่า ไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์เลย ไม่ว่าจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระธรรมที่ทรงแสดงและพระอริยสาวกสิ่งเหล่านี้ ไม่เป็นโทษเป็นภัยแก่ใครทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่า สิ่งใดมีค่า ก็ควรที่จะสะสมสิ่งนั้นไม่ใช่สะสมสิ่งอื่น ซึ่งไม่มีค่า.

ขออนุโมทนา

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... ภาพธรรมเตือนใจ


  ความคิดเห็น 1  
 
panasda
วันที่ 27 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ปลากริม
ปลากริม
วันที่ 27 ก.ย. 2561

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
kullawat
วันที่ 28 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 29 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
มกร
มกร
วันที่ 1 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 1 ต.ค. 2561

 สิ่งใดมีค่า ก็ควรที่จะสะสมสิ่งนั้นไม่ใช่สะสมสิ่งอื่น ซึ่งไม่มีค่า

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ