จิต ขณะหลับสนิท

 
terawat
วันที่  8 มี.ค. 2550
หมายเลข  3011
อ่าน  1,508

หากกำลังหลับสนิท จิต กำลังทำภวังคกิจ อยู่ อยากทราบว่า ขณะนั้น จิตมีเจตสิก ใด เกิดบ้างครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 9 มี.ค. 2550

ขณะที่นอนหลับสนิทจิตกระทำกิจภวังคกิจ เจตสิกที่เกิดร่วมกับภวังคจิตมีจำนวนแตก ต่างกันตามประเภทของบุคคล ถ้าเป็นภวังค์ของอเหตุบุคคล มีเจตสิกเกิดร่วมเพียง ๑๐ ประเภท คือ อัญญสมานเจตสิก เว้น วิริยะ ปีติ ฉันทะ ส่วนภวังคจิตของทวิเหตุ หรือติเหตุกบุคคล มีเจตสิกเกิดร่วมด้วย ๓๓ คือ อัญญสมานเจตสิก ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๐ ถ้าเป็นภวังคจิตของพระพรหมมีจำนวนเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากกว่านี้ ตามควร

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
วันที่ 10 มี.ค. 2550

ขณะที่หลับสนิท จิตขณะนั้นเป็นภวังคจิต ภวังคจิตมีอารมณ์เดียวกับชาติที่แล้วก่อน ใก้ลจะตาย ภวังคจิต คือ จิตที่รักษาดำรงภพชาติไว้ เช่น เราเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็ เป็นมนุษย์ไปจนกว่าจะตายแล้วเกิดใหม่ ก็แล้วแต่กรรมที่เราทำนำเกิดในภพภูมิไหน

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ