คุณซาราห์ แอบบ๊อท (Sarah Abbott)

 
kanchana.c
วันที่  14 ก.ย. 2561
หมายเลข  30086
อ่าน  3,178

คุณซาราห์ แอบบ๊อท (Sarah Abbott)

ดิฉันได้รับการเลี้ยงดูมาจากครอบครัวคริสเตียนในอังกฤษ ครอบครัวของดิฉันไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ แต่เมื่อดิฉันเป็นวัยรุ่นก็หยุดไปโบสถ์ และร่วมทำงานกับโครงการสวัสดิการชุมชน ดิฉันสนใจค้นหาว่าจิตทำงานอย่างไร และอยากจะเข้าใจมนุษย์มากขึ้น จึงเข้าเรียนจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย และเริ่มศึกษาศาสนาต่างๆ โดยเฉพาะพุทธศาสนา ซึ่งเน้นเรื่องอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน และการขาดระบบความเชื่อที่น่าสนใจเป็นพิเศษ

หลังจบการศึกษาและทำงานเป็นนักสังคมสังเคราะห์ระยะหนึ่ง ดิฉันเดินทางไปอินเดียและศรีลังกาในปี 2517 ดิฉันอ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนามากมายและทำสมาธิ ในศรีลังกาขณะที่พักอยู่ในวัด ดิฉันโชคดีมากที่ได้ฟังเทปบันทึกเสียงของท่านอาจารย์สุจินต์ หลังจากได้ฟังการสนทนาเกี่ยวกับปรมัตถธรรม เห็นได้ชัดว่าการทำสมาธิเป็นความเห็นผิดด้วยความเป็นตัวตน สภาพธรรมเช่น เห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตา ได้ยินกับเสียงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่เกิดตามความตั้งใจของใคร สิ่งที่เราคิดว่าเป็นคน เป็นสิ่งของเป็นเพียงเรื่องราวในความคิดนึกของเราเท่านั้น ตามความเป็นจริงมีเพียงนามกับรูป หลังจากนั้นดิฉันก็ไม่ได้ทำสมาธิอีกเลย ดิฉันใช้เวลาที่อยู่ในวัดอ่านหนังสือธรรม เช่น วิสุทธิมรรคและต้นฉบับบทแรกของ “อภิธรรมในชีวิตประจำวัน” ของคุณนีน่า วัน กอร์คอม

คุณซาราห์ แอบบ๊อท (Sarah Abbot) และ คุณนีน่า วัน กอร์คอม (Nina Van Gorkom)

หลังจากนั้นไม่นานดิฉันกลับไปอังกฤษเพื่อช่วยครอบครัวและทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ต่อ ดิฉันศึกษาพระไตรปิฎกและฟังเทปการสนทนาธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ขณะที่ติดต่อกับคุณนีน่า โจนาธาน แอนน์ และกัลยาณมิตรอื่นๆ ดิฉันแจกจ่ายหนังสือธรรมภาษาอังกฤษเล่มแรกๆ ของคุณนีน่าให้วัดต่างๆ และกลุ่มคนที่สนใจ และบางครั้งก็ไปบรรยายและสนทนาธรรม ดิฉันเชื่อมั่นในหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า เป็นทางที่ถูกต้อง

ดิฉันกับคุณนีน่า ท่านอาจารย์และคุณดวงเดือนได้เดินทางไปศรีลังกาหลายสัปดาห์ในปี 2520 เพื่อสนทนาธรรมในสถานที่หลายแห่ง เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้พบท่านอาจารย์จริงๆ เราใช้เวลาร่วมกัน ทั้งหมดพักในห้องเดียวกันในเมืองหลวงเก่า อนุราธปุระ เป็นเวลาที่น่าประทับใจมาก ดิฉันซาบซึ้งที่ท่านอาจารย์เป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวัน ในการใส่ใจคนอื่นและทำตัวง่ายๆ ไม่เป็นภาระของเจ้าภาพ ท่านปฏิบัติตนเหมือนกับที่ท่านพูด และในปี 2522 เราก็ไปอีกครั้งหนึ่ง และหลังจากนั้นดิฉันก็มาพักกับท่านอาจารย์และคุณพ่อของท่านในกรุงเทพเป็นเวลาหลายอาทิตย์และหลังจากนั้นอีกหลายครั้ง คุณพ่อของท่านเรียกดิฉันว่า ลูกสาวคนเล็ก และดิฉันเรียกท่านว่า คุณพ่อ เรายังเดินทางไปอินเดียเป็นกลุ่มเล็กๆ ในเวลานี้ด้วย ตอนนั้นยังไม่มีโรงแรมในสังเวชนียสถาน เราพักที่วัดและทั้งหมดอยู่ในห้องเดียวกันในเกสต์เฮ้าส์

ในปี 2524 ท่านอาจารย์ คุณพ่อ และโจนาธาน พักกับครอบครัวของดิฉันในอังกฤษ หลังจากนั้นไม่นานดิฉันก็แต่งงานกับโจนาธาน เขายังคงสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกับศึกษาธรรมกับท่านอาจารย์ เมื่อมีเวลาว่างเขาเพลิดเพลินกับการตรวจแก้ พิมพ์ และแจกจ่ายหนังสือเล่มแรกๆ ของคุณนีน่า บันทึกเสียงและแจกจ่ายเทปการสนทนาธรรม และเป็นผู้อุปการะพระต่างชาติที่ฟังท่านอาจารย์ในเวลานั้น ดิฉันประทับใจในความเมตตา ความเข้าใจธรรมและสนับสนุนในการเผยแพร่พระธรรม

หลังจากนั้นโจนาธานและดิฉันพักอยู่ที่ออสเตรเลียและฮ่องกง ทำงานเต็มเวลา แต่ยังคงศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการกลับมาศึกษากับท่านอาจารย์อย่างสม่ำเสมอในเมืองไทยทุกปี บางครั้งท่านอาจารย์ก็ไปเยี่ยมเราที่ฮ่องกง เราดำเนินการตั้ง กลุ่มศึกษาธรรม on – line และจัดการสนทนาธรรมกับเพื่อนๆ กว่า 20 ปีแล้ว เรายินดีมากที่ได้ช่วยท่านอาจารย์บรรยายธรรมภาษาอังกฤษ เช่นที่เวียดนาม

ปกติเราใช้เวลาทุกวันแก้ไขเทปบันทึกเสียงการสนทนาธรรมภาษาอังกฤษและทำให้ผู้สนใจทั่วโลกสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ต

เราโชคดีมากที่สามารถฟังและศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่มีจริงของชีวิตในขณะเดี๋ยวนี้ เห็นได้ชัดเจนมากว่า สิ่งที่มีจริงทั้งหลายในชีวิตเหมือนกันไม่ว่าที่นี่หรือที่นั่น ในประเทศไทยหรืออังกฤษ ที่ทำงานหรือที่บ้าน ไม่ว่าเราจะแต่งงานหรือเป็นโสด ความเข้าใจธรรมและเผยแพร่ความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

ซาราห์ พรอคเตอร์ แอบบ๊อท (Sarah Procter Abbott)

.........

ท่านที่สนใจฟังเสียงการสนทนาภาคภาษาอังกฤษที่คุณซาราห์และคุณโจนาธาน บันทึกและนำลงเวปไซต์ไว้ สามารถติดตามฟังโดยคลิกที่นี่....

- DhammaStudyGroup

- AUDIO FILES

- Discussions with Acharn Sujin

.........

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิกที่นี่...

- ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.สนทนาธรรมภาคภาษาอังกฤษที่แก่งกระจาน [ตอน ๑]
- ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.สนทนาธรรมภาคภาษาอังกฤษที่แก่งกระจาน [ตอน ๒]
- คุณอีฟ [ Ms. Eve. ]
- สัมภาษณ์คุณสุขิน นฤหล้า (Sukin Narula)
- สัมภาษณ์คุณโรเบิร์ต (Robert Kirkpatrick)
- คุณ Tam Bach (อาจารย์สุจินต์เวียดนาม)
- คุณแอนน์ มาแชล และคุณไพน่า [Mrs. Ann Marshall & Ms. Pinna Indorf]
- คุณ Azita Gill


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
วันที่ 14 ก.ย. 2561

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของคุณซาราห์ แอบบ๊อท

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของอ.กาญจนา เชื้อทอง ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปลากริม
วันที่ 14 ก.ย. 2561

กราบอนุโมทนากุศลทุกประการครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Selaruck
วันที่ 14 ก.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

กราบระลึกถึงท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยเกล้า

กราบอนุโมทนากับคุณซาราห์และคุณโจนาธาน

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pulit
วันที่ 14 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nopwong
วันที่ 14 ก.ย. 2561

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
papon
วันที่ 14 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Tommy9
วันที่ 14 ก.ย. 2561

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
panasda
วันที่ 14 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
napachant
วันที่ 14 ก.ย. 2561

กราบอนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
siraya
วันที่ 14 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
nantafongchan
วันที่ 14 ก.ย. 2561

อนุโมทนาสาธุคุณซาร่าห์และคุณโจนาธาน แอ๊บบอทค่ะ ทั้งสองท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆ รองจากคุณนีน่าค่ะ ทั้งคู่เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในพระอภิธรรมอย่างลึกซึ้งค่ะ

อนุโมทนาคุณกาญจนาในกุศลวิริยะทุกประการด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
kanchana.c
วันที่ 14 ก.ย. 2561

ขอบคุณและขออนุโมทนาคุณวันชัย ภู่งาม ที่หาภาพมาประกอบเรื่องได้อย่างเหมาะสม ขอบคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
jirat wen
วันที่ 14 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
kullawat
วันที่ 14 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
วิริยะ
วันที่ 15 ก.ย. 2561

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
chvj
วันที่ 15 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
นิคม
วันที่ 19 ก.ย. 2561

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 20 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
s_sophon
วันที่ 25 ก.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
ประสาน
วันที่ 28 ก.ย. 2561

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
phawinee
วันที่ 28 ก.ย. 2561

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
anuraks168
วันที่ 16 ต.ค. 2561

กระผมได้พบเห็นอ่านเรื่องราวของท่านอาจารย์และคณะ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเกือบ 40 ปีมาแล้วจนถึงปัจจุบัน ขอกราบอนุโมทนาขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
สุณี
วันที่ 22 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ