คุณซาราห์ แอบบ๊อท (Sarah Abbot)
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  14 ก.ย. 2561
หมายเลข  30086
อ่าน  1,790

คุณซาราห์ แอบบ๊อท (Sarah Abbot)

ดิฉันได้รับการเลี้ยงดูมาจากครอบครัวคริสเตียนในอังกฤษ ครอบครัวของดิฉันไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ แต่เมื่อดิฉันเป็นวัยรุ่นก็หยุดไปโบสถ์ และร่วมทำงานกับโครงการสวัสดิการชุมชน ดิฉันสนใจค้นหาว่าจิตทำงานอย่างไร และอยากจะเข้าใจมนุษย์มากขึ้น จึงเข้าเรียนจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย และเริ่มศึกษาศาสนาต่าง ๆ โดยเฉพาะพุทธศาสนา ซึ่งเน้นเรื่องอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน  และการขาดระบบความเชื่อที่น่าสนใจเป็นพิเศษ

หลังจบการศึกษาและทำงานเป็นนักสังคมสังเคราะห์ระยะหนึ่ง ดิฉันเดินทางไปอินเดียและศรีลังกาในปี 2517 ดิฉันอ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนามากมายและทำสมาธิ ในศรีลังกาขณะที่พักอยู่ในวัด ดิฉันโชคดีมากที่ได้ฟังเทปบันทึกเสียงของท่านอาจารย์สุจินต์ หลังจากได้ฟังการสนทนาเกี่ยวกับปรมัตถธรรม  เห็นได้ชัดว่าการทำสมาธิเป็นความเห็นผิดด้วยความเป็นตัวตน สภาพธรรมเช่น เห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตา ได้ยินกับเสียงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่เกิดตามความตั้งใจของใคร สิ่งที่เราคิดว่าเป็นคน เป็นสิ่งของเป็นเพียงเรื่องราวในความคิดนึกของเราเท่านั้น ตามความเป็นจริงมีเพียงนามกับรูป หลังจากนั้นดิฉันก็ไม่ได้ทำสมาธิอีกเลย ดิฉันใช้เวลาที่อยู่ในวัดอ่านหนังสือธรรม เช่น วิสุทธิมรรคและต้นฉบับบทแรกของ “อภิธรรมในชีวิตประจำวัน” ของคุณนีน่า วัน กอร์คอม

คุณซาราห์ แอบบ๊อท (Sarah Abbot) และ คุณนีน่า วัน กอร์คอม (Nina Van Gorkom)

หลังจากนั้นไม่นานดิฉันกลับไปอังกฤษเพื่อช่วยครอบครัวและทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ต่อ  ดิฉันศึกษาพระไตรปิฎกและฟังเทปการสนทนาธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ขณะที่ติดต่อกับคุณนีน่า โจนาธาน  แอนน์ และกัลยาณมิตรอื่น ๆ ดิฉันแจกจ่ายหนังสือธรรมภาษาอังกฤษเล่มแรก ๆ ของคุณนีน่าให้วัดต่าง ๆ และกลุ่มคนที่สนใจ และบางครั้งก็ไปบรรยายและสนทนาธรรม ดิฉันเชื่อมั่นในหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า เป็นทางที่ถูกต้อง

ดิฉันกับคุณนีน่า ท่านอาจารย์และคุณดวงเดือนได้เดินทางไปศรีลังกาหลายสัปดาห์ในปี 2520 เพื่อสนทนาธรรมในสถานที่หลายแห่ง เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้พบท่านอาจารย์จริง ๆ เราใช้เวลาร่วมกัน ทั้งหมดพักในห้องเดียวกันในเมืองหลวงเก่า อนุราธปุระ เป็นเวลาที่น่าประทับใจมาก ดิฉันซาบซึ้งที่ท่านอาจารย์เป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวัน ในการใส่ใจคนอื่นและทำตัวง่าย ๆ ไม่เป็นภาระของเจ้าภาพ ท่านปฏิบัติตนเหมือนกับที่ท่านพูด และในปี 2522 เราก็ไปอีกครั้งหนึ่ง และหลังจากนั้นดิฉันก็มาพักกับท่านอาจารย์และคุณพ่อของท่านในกรุงเทพเป็นเวลาหลายอาทิตย์และหลังจากนั้นอีกหลายครั้ง คุณพ่อของท่านเรียกดิฉันว่า ลูกสาวคนเล็ก และดิฉันเรียกท่านว่า คุณพ่อ เรายังเดินทางไปอินเดียเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในเวลานี้ด้วย ตอนนั้นยังไม่มีโรงแรมในสังเวชนียสถาน เราพักที่วัดและทั้งหมดอยู่ในห้องเดียวกันในเกสต์เฮ้าส์

ในปี 2524 ท่านอาจารย์ คุณพ่อ และโจนาธาน พักกับครอบครัวของดิฉันในอังกฤษ หลังจากนั้นไม่นานดิฉันก็แต่งงานกับโจนาธาน เขายังคงสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกับศึกษาธรรมกับท่านอาจารย์  เมื่อมีเวลาว่างเขาเพลิดเพลินกับการตรวจแก้ พิมพ์ และแจกจ่ายหนังสือเล่มแรก ๆ ของคุณนีน่า บันทึกเสียงและแจกจ่ายเทปการสนทนาธรรม และเป็นผู้อุปการะพระต่างชาติที่ฟังท่านอาจารย์ในเวลานั้น ดิฉันประทับใจในความเมตตา ความเข้าใจธรรมและสนับสนุนในการเผยแพร่พระธรรม

หลังจากนั้นโจนาธานและดิฉันพักอยู่ที่ออสเตรเลียและฮ่องกง ทำงานเต็มเวลา แต่ยังคงศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการกลับมาศึกษากับท่านอาจารย์อย่างสม่ำเสมอในเมืองไทยทุกปี บางครั้งท่านอาจารย์ก็ไปเยี่ยมเราที่ฮ่องกง เราดำเนินการตั้ง กลุ่มศึกษาธรรม on – line และจัดการสนทนาธรรมกับเพื่อน ๆ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี เรายินดีมากที่ได้ช่วยท่านอาจารย์บรรยายธรรมภาษาอังกฤษ เช่นที่เวียดนาม

ปกติเราใช้เวลาทุกวันแก้ไขเทปบันทึกเสียงการสนทนาธรรมภาษาอังกฤษและทำให้ผู้สนใจทั่วโลกสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ต

เราโชคดีมากที่สามารถฟังและศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่มีจริงของชีวิตในขณะเดี๋ยวนี้ เห็นได้ชัดเจนมากว่า สิ่งที่มีจริงทั้งหลายในชีวิตเหมือนกันไม่ว่าที่นี่หรือที่นั่น ในประเทศไทยหรืออังกฤษ ที่ทำงานหรือที่บ้าน ไม่ว่าเราจะแต่งงานหรือเป็นโสด ความเข้าใจธรรมและเผยแพร่ความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

ซาราห์ พรอคเตอร์ แอบบ๊อท (Sarah Procter Abbot)

.........

ท่านที่สนใจฟังเสียงการสนทนาภาคภาษาอังกฤษที่คุณซาราห์และคุณโจนาธาน บันทึกและนำลงเวปไซต์ไว้ สามารถติดตามฟังโดยคลิกที่นี่....

DhammaStudyGroup

AUDIO FILES

Discussions with Acharn Sujin


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 14 ก.ย. 2561 11:24 น.

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของคุณซาราห์ แอบบ๊อท

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของอ.กาญจนา เชื้อทอง ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปลากริม
ปลากริม
วันที่ 14 ก.ย. 2561 12:06 น.

กราบอนุโมทนากุศลทุกประการครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 14 ก.ย. 2561 12:09 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

กราบระลึกถึงท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยเกล้า 

กราบอนุโมทนากับคุณซาราห์และคุณโจนาธาน

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pulit
pulit
วันที่ 14 ก.ย. 2561 12:26 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 14 ก.ย. 2561 12:53 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
papon
papon
วันที่ 14 ก.ย. 2561 13:19 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 14 ก.ย. 2561 13:59 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
panasda
วันที่ 14 ก.ย. 2561 14:02 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
napachant
napachant
วันที่ 14 ก.ย. 2561 14:24 น.

           กราบอนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
siraya
วันที่ 14 ก.ย. 2561 14:29 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
nantafongchan
nantafongchan
วันที่ 14 ก.ย. 2561 15:56 น.

อนุโมทนาสาธุคุณซาร่าห์และคุณโจนาธาน แอ๊บบอทค่ะ ทั้งสองท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆรองจากคุณนีน่าค่ะ ทั้งคู่เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในพระอภิธรรมอย่างลึกซึ้งค่ะ

อนุโมทนาคุณกาญจนาในกุศลวิริยะทุกประการด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่ 14 ก.ย. 2561 17:21 น.

ขอบคุณและขออนุโมทนาคุณวันชัย ภู่งาม ที่หาภาพมาประกอบเรื่องได้อย่างเหมาะสม ขอบคุณค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 14 ก.ย. 2561 21:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
kullawat
วันที่ 14 ก.ย. 2561 21:48 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
วิริยะ
วันที่ 15 ก.ย. 2561 11:04 น.

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
chvj
วันที่ 15 ก.ย. 2561 15:10 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 19 ก.ย. 2561 19:37 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 20 ก.ย. 2561 22:13 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
s_sophon
วันที่ 25 ก.ย. 2561 06:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
ประสาน
วันที่ 28 ก.ย. 2561 05:24 น.

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 28 ก.ย. 2561 10:19 น.

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
anuraks168
anuraks168
วันที่ 16 ต.ค. 2561 13:21 น.

กระผมได้พบเห็นอ่านเรื่องราวของท่านอาจารย์และคณะ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเกือบ 40 ปีมาแล้วจนถึงปัจจุบัน ขอกราบอนุโมทนาขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 22 ต.ค. 2561 17:56 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ