ขออนุโมทนาคุณสุนันท์ แดงประไพ และคณะฯ

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  25 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30344
อ่าน  1,753

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขออนุโมทนา คุณสุนันท์ แดงประไพ อาสาสมัครช่วยงานเวปไซต์บ้านธัมมะ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่กำลังจัดทำ E-book ณ กาลครั้งหนึ่ง ซึ่งมีทั้งหมดราว ๒๘๐ กว่าตอนในปัจจุบัน ตามความดำริของท่านพลอากาศตรีหญิงกาญจนา เชื้อทอง (พี่แดง) ที่ได้ริเริ่มและดำเนินการจัดทำ E-book ในเวปไซต์บ้านธัมมะ

(คุณสุนันท์ แดงประไพ)

ซึ่งในปัจจุบันท่านสามารถคลิกอ่านได้โดยสะดวกและง่ายดาย โดยมีคุณโสภณ สิงห์แก้ว เป็นผู้ดำเนินการด้านเทคนิคและโปรแกรม ซึ่งปัจจุบันมีการแบ่งเป็น ๕ หมวดใหญ่ๆ รวม ๕ หมวด คือ ๑. E-book มรดกธรรม ๒. E-book เส้นทางสายธรรม ๓. E-book แนวทางเจริญวิปัสสนา ๔. E-book ปกิณณกธรรม และ ๕. E-book ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่คุณสุนันท์ แดงประไพ กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งได้ทำการแล้วเสร็จไปได้ประมาณ ๓๐ ตอนแล้ว โดยท่านที่สนใจ สามารถคลิกอ่านได้ตามหมวดต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเข้าไปที่ เวปไซต์บ้านธัมมะ (www.dhammahome.com) ที่หน้าแรกของเวปไซต์ ท่านสามารถคลิกที่หัวข้อ "หนังสือ" ด้านมุมซ้ายบน ซึ่งจะปรากฏหมวดของ E-book ต่างๆ ดังภาพด้านล่าง ซึ่งท่านสามารถคลิกอ่านได้โดยง่าย

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สำหรับความเมตตากรุณาไม่มีประมาณในทุกบุคคลที่ได้พบท่าน ด้วยการกล่าว แสดงพระธรรม ความจริง แล้วๆ เล่าๆ เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีโอกาสได้ฟัง มีความเข้าใจขึ้นในพระธรรม ความจริงจากการทรงตรัสรู้ ด้วยความอดทน ความเพียร ด้วยความเมตตา เป็นมิตร เป็นเพื่อน อย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปีมาแล้ว

นอกจากนี้ คุณสุนันท์ แดงประไพ และสามี คือ คุณชนันต์ แดงประไพ (คลิกอ่าน.. ชนันต์ แดงประไพ) ยังมีกุศลศรัทธาในการช่วยงานต่างๆ ของมูลนิธิฯ โดยสม่ำเสมอ ทั้งยังอาสาช่วยงานจัดดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ร่วมกับคุณนภา จันทรางศุ เสมอมา

ขออนุโมทนา คุณสุนันท์ แดงประไพ ท่านพลอากาศตรีหญิงกาญจนา เชื้อทอง คุณโสภณ สิงห์แก้ว อาจารย์ฉัตรชัย กิตติพรชัย และคณะอาสาสมัครทำงานเวปไซต์ ทุกท่าน ที่ดำเนินรอยตามพระบาทพระศาสดา ไปพร้อมๆ กับท่านผู้มีนามว่า สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในชาตินี้ ด้วยการ "ทำดีและศึกษาพระธรรม" เจริญกุศลทุกประการ ด้วยเทอญ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Fongchan
วันที่ 25 ธ.ค. 2561

กราบอนุโมทนาสาธุทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
มกร
วันที่ 25 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
napachant
วันที่ 25 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Nataya
วันที่ 25 ธ.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
mammam929
วันที่ 25 ธ.ค. 2561

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตทุกขณะที่พระธรรมปรากฏเป็นไปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chvj
วันที่ 25 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
panasda
วันที่ 25 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Selaruck
วันที่ 26 ธ.ค. 2561

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ประสาน
วันที่ 26 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
วิริยะ
วันที่ 26 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
jirat wen
วันที่ 26 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ปลากริม
วันที่ 27 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
j.jim
วันที่ 27 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
pulit
วันที่ 31 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
hetingsong
วันที่ 1 ม.ค. 2562

ขออนุโมทนาคุณสุนันท์ แดงประไพ

อาสาสมัครช่วยงานเวปไซต์บ้านธัมมะ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
rrebs10576
วันที่ 3 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
กมลพร
วันที่ 30 พ.ย. 2562

อนุโมทนาในกุศลอันยิ่งนี้ด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
sdangprapai
วันที่ 3 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
yanong89
วันที่ 5 ธ.ค. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ