ขออนุโมทนาคุณสุนันท์ แดงประไพ และคณะฯ
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  25 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30344
อ่าน  626

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขออนุโมทนาคุณสุนันท์ แดงประไพ อาสาสมัครช่วยงานเวปไซต์บ้านธัมมะ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่กำลังจัดทำ E-book ณ กาลครั้งหนึ่ง ซึ่งมีทั้งหมดราว ๒๘๐ ตอนในปัจจุบัน ตามความดำริของท่านพลอากาศตรีหญิงกาญจนา เชื้อทอง(พี่แดง) ที่ได้ริเริ่มและดำเนินการจัดทำ E-book ในเวปไซต์บ้านธัมมะ ซึ่งในปัจจุบันท่านสามารถคลิกอ่านได้โดยสะดวกและง่ายดาย โดยมีคุณโสภณ สิงห์แก้ว เป็นผู้ดำเนินการด้านเทคนิคและโปรแกรม ซึ่งปัจจุบันมีการแบ่งเป็น ๕ หมวดใหญ่ๆ รวม ๕ หมวด คือ ๑. E-book มรดกธรรม ๒. E-book เส้นทางสายธรรม ๓. E-book แนวทางเจริญวิปัสสนา ๔. E-book ปกิณณกธรรม และ ๕. E-book ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่คุณสุนันท์ แดงประไพ กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งได้ทำการแล้วเสร็จไปได้ประมาณ ๓๐ ตอนแล้ว โดยท่านที่สนใจ สามารถคลิกอ่านได้ตามหมวดต่างๆที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเข้าไปที่ เวปไซต์บ้านธัมมะ (www.dhammahome.com) ที่หน้าแรกของเวปไซต์ ท่านสามารถคลิกที่หัวข้อ "หนังสือ" ด้านมุมซ้ายบน ซึ่งจะปรากฏหมวดของ E-book ต่างๆ ดังภาพด้านล่าง ซึ่งท่านสามารถคลิกอ่านได้โดยง่าย

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สำหรับความเมตตากรุณาไม่มีประมาณในทุกบุคคลที่ได้พบท่าน ด้วยการกล่าว แสดงพระธรรม ความจริง แล้วๆเล่าๆ เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีโอกาสได้ฟัง มีความเข้าใจขึ้นในพระธรรม ความจริงจากการทรงตรัสรู้ ด้วยความอดทน ความเพียร ด้วยความเมตตา เป็นมิตร เป็นเพื่อน อย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปีมาแล้ว

ขออนุโมทนาคุณสุนันท์ แดงประไพ ท่านพลอากาศตรีหญิงกาญจนา เชื้อทอง คุณโสภณ สิงห์แก้ว อาจารย์ฉัตรชัย กิตติพรชัย และคณะอาสาสมัครทำงานเวปไซต์ ทุกท่าน ที่ดำเนินรอยตามพระบาทพระศาสดาไปพร้อมๆกับท่านผู้มีนามว่า สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในชาตินี้ ด้วยการ "ทำดีและศึกษาพระธรรม" เจริญกุศลทุกประการ ด้วยเทอญ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Fongchan
Fongchan
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 10:17 น.

กราบอนุโมทนาสาธุทุกๆท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
มกร
มกร
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 10:31 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
napachant
napachant
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 10:50 น.

     ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Nataya
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 11:10 น.

 

                            กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 13:12 น.

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตทุกขณะที่พระธรรมปรากฏเป็นไปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thanee nakornvac
thanee nakornvac
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 13:59 น.

     อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chvj
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 15:55 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
panasda
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 19:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 26 ธ.ค. 2561 00:44 น.

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ประสาน
วันที่ 26 ธ.ค. 2561 05:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
วิริยะ
วันที่ 26 ธ.ค. 2561 12:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 26 ธ.ค. 2561 17:08 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ปลากริม
ปลากริม
วันที่ 27 ธ.ค. 2561 05:25 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 27 ธ.ค. 2561 18:34 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
pulit
pulit
วันที่ 31 ธ.ค. 2561 02:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
hetingsong
hetingsong
วันที่ 1 ม.ค. 2562 09:56 น.

ขออนุโมทนาคุณสุนันท์ แดงประไพ

อาสาสมัครช่วยงานเวปไซต์บ้านธัมมะ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
rrebs10576
วันที่ 3 ม.ค. 2562 16:50 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ