จดหมายจากคุณเบญจภา วิโรทศ

 
มศพ.
วันที่  29 เม.ย. 2562
หมายเลข  30809
อ่าน  1,313ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากคุณเบญจภา วิโรทศ [สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๒๗๒] จ. ปราจีนบุรี เขียนถึงท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ คณะวิทยากร และ ผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่าน คุณเบญจภา เป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรม ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอยู่ที่บ้าน ตามสื่อที่มูลนิธิฯ ได้เผยแพร่ รวมถึงสถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่ ๑๒ (มทบ. ๑๒) สถานีมวลชน ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี AM ๘๕๕ ที่เผยแพร่ออกอากาศรายการธรรมของมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. คุณเบญจภา ได้กล่าวถึงความสำคัญยิ่งและประโยชน์ของการมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาสิ่งที่ประเสริฐเลิศค่า คือ คำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อมูลนิธิฯ ได้ทราบเรื่องราวอันดียิ่งแล้วนี้ ก็ปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง จึงขอโอกาสนำจดหมายฉบับดังกล่าวมาลงไว้ ณ ที่นี้ เพื่อประโยชน์สำหรับทุกๆ ท่าน ดังนี้

.....ที่อยู่ จ. สระแก้ว

๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพอย่างสูงและกราบท่านวิทยากรและผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่าน

ดิฉันกราบเรียนมาเพื่อขอหนังสือเล่มที่ยังไม่ได้คือ “เก็บไว้ในหทัย” และขอเพิ่มอีก ๑ เล่ม คือ “ภิกษุลามก อุบาสกจัณฑาล บริษัทดื้อด้าน วิกฤตพระพุทธศาสนา” ดิฉันฟังอยู่ที่บ้าน ฟังทางวิทยุช่วงเช้า ๖ โมงเช้า (สถานีมวลชน ค่ายจักรพงษ์) และฟังทางยูทูป กราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดสื่อฟังพระธรรมให้ได้ฟังทุกทาง ไม่ต้องไปไหน อยู่ที่บ้านมีเสียงพระธรรมให้ได้ฟังทุกวัน ประเสริฐเลิศค่าจริงๆ ที่ได้ยินได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดจะเปรียบได้

ดิฉันยังไม่มีโอกาสจะมากราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ แต่ฟังธรรมอยู่สม่ำเสมอ ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีอยู่จริงๆ เดี๋ยวนี้ขณะนี้ แต่ละหนึ่งๆ อาศัยกันเกิดขึ้นและดับไปไม่กลับมาอีกเลย เป็นสิ่งที่น่ารู้น่าเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง พระคุณท่านอาจารย์ที่ได้พูดได้ประกาศความจริงตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ไว้ยิ่งใหญ่มาก ถ้าไม่ได้ฟังสิ่งที่มีอยู่จริงขณะนี้ ก็จะมืดสนิท มีแต่ทุกข์ ชีวิตอาจไม่รอดแม้ความจริงปรากฏอยู่ทุกวันเป็นปกติ เช่น เห็น ได้ยิน ชอบ ไม่ชอบ โกรธ น้อยใจ ดีใจ เสียใจคิดนึก ฯลฯ ดี – ชั่ว กุศล – อกุศล ฯลฯ สารพัดมากมายกลุ้มรุมอยู่แต่ไม่รู้ธรรมจนกว่าจะได้ยินได้ฟังจากท่านอาจารย์สุจินต์และท่านวิทยากรและผู้ร่วมสนทนาธรรม ท่านเป็นผู้กล้าหาญอดทน มั่นคงตรงต่อความจริงทุกสภาพธรรมที่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยดับแล้วดับเลย ซาบซึ้งใจมาก และน่าอัศจรรย์เกิดมาไม่เคยได้ฟังอย่างนี้เลยตามวัด กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ นึกในใจทุกวันที่ได้ฟัง

สุดท้ายนี้ดิฉันขอกราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์เป็นอย่างสูงยิ่งด้วยสำนึกบูชาพระคุณของท่านด้วยการฟังคำของท่านที่ถูกต้องตรงเสมอ

เบญจภา วิโรทศ

อนึ่ง สำหรับหนังสือ ๒ เล่ม คือ “เก็บไว้ในหทัย” และ “ภิกษุลามก อุบาสกจัณฑาล บริษัทดื้อด้าน วิกฤตพระพุทธศาสนา” ที่คุณเบญจภา ได้ขอมานั้น ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการจัดส่งให้คุณเบญจภา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่น่าจะเกิน ๒ วัน คงจะได้รับ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขออนุโมทนาในกุศลจิต
ของคุณเบญจภาและทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
มกร
วันที่ 29 เม.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Fongchan
วันที่ 29 เม.ย. 2562

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกประการของคุณเบญจภาด้วยค่ะ ธรรมไม่สาธารณะแก่ทุกคน ยกเว้นผู้ที่มีบุญเก่าแต่ชาติปางก่อนเท่านั้นจึงจะเข้าใจ เพราะธรรมลึกซึ้ง ลุ่มลึก ยากแก่การเข้าใจค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
napapongsumran
วันที่ 29 เม.ย. 2562

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 29 เม.ย. 2562

กราบขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
jirat wen
วันที่ 29 เม.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
papon
วันที่ 29 เม.ย. 2562

ขอบพระคุณและขออนุโมทนายิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Thanapolb
วันที่ 30 เม.ย. 2562

อนุโมทนากับคุณเบญจภา วิโรทศ ด้วยครับ

เพราะเห็นคุณค่าของพระธรรม และเห็นประโยชน์ของความเข้าใจธรรมะ จึงเป็นเช่นนี้แล

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Selaruck
วันที่ 30 เม.ย. 2562

ขออนุโมทนายิ่งกับคุณเบญจภาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Dusita
วันที่ 30 เม.ย. 2562

กราบ อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เมตตา
วันที่ 30 เม.ย. 2562

..กราบเท้าระลึกถึงคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และอาจารย์วิทยากรทุกๆ ท่านค่ะ..

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลที่สะสมมาดีแล้วของคุณเบญจภา ที่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆ เมื่อมีโอกาสได้ฟังความจริงที่ท่านอาจารย์สุจินต์และอ.วิทยากรได้ประกาศได้แสดงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
กมลพร
วันที่ 30 เม.ย. 2562

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
kulwilai
วันที่ 1 พ.ค. 2562

อนุโมทนากับคุณเบญจภา วิโรทศ ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
chvj
วันที่ 1 พ.ค. 2562

ขออนุโมทนา คุณเบญจภา วิโรทศ ด้วยครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ