ขออนุโมทนาคุณอรวรรณ เชิญรุ่งโรจน์ และคณะฯ
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  24 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30341
อ่าน  649

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขออนุโมทนาคุณอรวรรณ เชิญรุ่งโรจน์ และทีมงานอาสาสมัครช่วยงานเวปไซต์บ้านธัมมะ (www.dhammahome.com) ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่ได้ร่วมกันปรับปรุงรูปแบบของการเผยแพร่ธรรม จากคลิปเสียง ธรรมเตือนใจ (ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ หอมจันทร์ เป็นผู้เลือกสรรและตัดต่อ เสียงการสนทนาธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์) โดยความสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากอาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ และอาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย นำลงยูทูปพร้อมภาพดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยที่มูลนิธิฯ และเสียงดนตรีประกอบจากวงดนตรีบ้านธัมมะแบนด์ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ หอมจันทร์ และ อาจารย์ทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช เป็นผู้ควบคุมวง

โดยท่านที่สนใจ สามารถแชร์ลิงค์ของคลิปธรรมเตือนใจดังกล่าวไปในโลกออนไลน์ได้โดยง่าย ทั้งมีรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเผยแพร่พระธรรมให้แพร่หลายกว้างขวางออกไป เพื่อประโยชน์สูงสุดคือความเข้าใจพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและกุศลศรัทธาของคุณอรวรรณ เชิญรุ่งโรจน์พร้อมทีมงานฯ รวมถึงอาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ อาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ หอมจันทร์ และ อาจารย์ทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช แห่งวงดนตรีบ้านธัมมะแบนด์ มา ณ โอกาสนี้ และขอเชิญทุกท่านชมตัวอย่างของคลิปธรรมเตือนใจดังกล่าวได้ตามลิงค์ด้านล่าง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
napapongsumran
napapongsumran
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 13:14 น.

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่ร่วมเผยแพร่พระธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 13:51 น.

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Nataya
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 14:07 น.

 

                             กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Fongchan
Fongchan
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 14:28 น.

กราบอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของทุกๆท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
panasda
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 15:31 น.

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
swanjariya
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 15:42 น.

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและกุศลศรัทธาของคุณอรวรรณ เชิญรุ่งโรจน์พร้อมทีมงานฯ รวมถึงอาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ อาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ หอมจันทร์ และ อาจารย์ทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช แห่งวงดนตรีบ้านธัมมะแบนด์

อนุโมทนาขอบคุณคุณวันชัย ภู่งาม

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 16:30 น.

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 16:47 น.

ขออนุโมทนาในกุศลทั้งปวงครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 19:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
peem
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 20:12 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของทุกๆท่านคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 21:53 น.

กราบแทบเท้าระลึกถึงคุณท่านอาจารย์ และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่ได้บันทึกสิ่งที่มีค่าเช่นนี้เพื่อเผยแพร่ต่อไปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
chvj
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 15:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
วิริยะ
วันที่ 26 ธ.ค. 2561 12:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
pulit
pulit
วันที่ 30 ธ.ค. 2561 07:47 น.

สาธุ  สาธุ  สาธุ  ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
โพธิ์งามพริ้ง
วันที่ 30 ธ.ค. 2561 18:12 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ