ขออนุโมทนาคุณอรวรรณ เชิญรุ่งโรจน์ และคณะฯ

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  24 ธ.ค. 2561
หมายเลข  30341
อ่าน  1,526

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขออนุโมทนาคุณอรวรรณ เชิญรุ่งโรจน์ และทีมงานอาสาสมัครช่วยงานเวปไซต์บ้านธัมมะ (www.dhammahome.com) ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่ได้ร่วมกันปรับปรุงรูปแบบของการเผยแพร่ธรรม จากคลิปเสียง ธรรมเตือนใจ (ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ หอมจันทร์ เป็นผู้เลือกสรรและตัดต่อ เสียงการสนทนาธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์) โดยความสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากอาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ และอาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย นำลงยูทูปพร้อมภาพดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยที่มูลนิธิฯ และเสียงดนตรีประกอบจากวงดนตรีบ้านธัมมะแบนด์ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ หอมจันทร์ และ อาจารย์ทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช เป็นผู้ควบคุมวง

โดยท่านที่สนใจ สามารถแชร์ลิงค์ของคลิปธรรมเตือนใจดังกล่าวไปในโลกออนไลน์ได้โดยง่าย ทั้งมีรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเผยแพร่พระธรรมให้แพร่หลายกว้างขวางออกไป เพื่อประโยชน์สูงสุดคือความเข้าใจพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและกุศลศรัทธาของคุณอรวรรณ เชิญรุ่งโรจน์พร้อมทีมงานฯ รวมถึงอาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ อาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ หอมจันทร์ และ อาจารย์ทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช แห่งวงดนตรีบ้านธัมมะแบนด์ มา ณ โอกาสนี้ และขอเชิญทุกท่านชมตัวอย่างของคลิปธรรมเตือนใจดังกล่าวได้ตามลิงค์ด้านล่าง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
napapongsumran
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่ร่วมเผยแพร่พระธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
mammam929
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Nataya
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Fongchan
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

กราบอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
panasda
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
swanjariya
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาและกุศลศรัทธาของคุณอรวรรณ เชิญรุ่งโรจน์พร้อมทีมงานฯ รวมถึงอาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ อาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ หอมจันทร์ และ อาจารย์ทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช แห่งวงดนตรีบ้านธัมมะแบนด์

อนุโมทนาขอบคุณคุณวันชัย ภู่งาม

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
abhirak
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

ขออนุโมทนาในกุศลทั้งปวงครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
peem
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของทุกๆ ท่านคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Selaruck
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

กราบแทบเท้าระลึกถึงคุณท่านอาจารย์ และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่ได้บันทึกสิ่งที่มีค่าเช่นนี้เพื่อเผยแพร่ต่อไปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
chvj
วันที่ 25 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
วิริยะ
วันที่ 26 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
pulit
วันที่ 30 ธ.ค. 2561

สาธุ สาธุ สาธุ ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
โพธิ์งามพริ้ง
วันที่ 30 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ