Print 
สัมภาษณ์คุณโรเบิร์ต(Robert Kirkpatrick)
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  9 มิ.ย. 2561
หมายเลข  29801
อ่าน  2,834

ได้พบคุณโรเบิร์ต(Robert Kirkpatrick) ชาวนิวซีแลนด์ หลายครั้งที่มูลนิธิฯและที่เวียดนาม ที่เธอพาครอบครัว ภรรยาชาวญี่ปุ่น ลูกชาย ไรอัน และลูกสาว นีน่า มาสมทบที่เวียดนามหลายครั้ง ครั้งละ 2 – 3 วัน พร้อมกับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันพวกเราหลายครั้ง คราวนี้มีโอกาสคุยกันเลยขอสัมภาษณ์ว่า เธอมาศึกษาธรรมกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้อย่างไร เธอเขียนเล่ามาใน email ว่า

เมื่ออายุ 25 ได้อ่านหนังสือเรื่องของลัทธิเซนที่ห้องสมุด คิดในขณะที่อ่านตอนนั้นว่า นี่เป็นความจริงที่สุด ปีต่อมาเลยอ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนาพุทธในภาษาอังกฤษทุกเล่มที่สามารถซื้อหรือขอยืมได้ แต่ที่นิวซีแลนด์ในปี 1983 หนังสือเกี่ยวกับศาสนาพุทธมีน้อยมากและที่มีก็ทำให้เข้าใจผิดเป็นส่วนใหญ่ จนปลายปีนั้นก็สรุปได้ว่า พุทธเถรวาทเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่สุด และหมดความสนใจในลัทธิเซน

ต่อมาในปี 1985 ได้ไปปฏิบัติกับชาวพุทธอเมริกันที่สอนวิธีมหาสี (Mahasi method) และในปี 1986 ได้ไปเอเชีย 3 เดือน เป็นการเดินทางที่น่าผิดหวังมาก เพราะไม่สามารถหาครูที่สอนให้เข้าใจอนัตตาได้เลย แต่ก็ได้ซื้อหนังสือพุทธเถรวาทภาษาอังกฤษจากร้านหนังสือของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในกรุงเทพ ได้หลายเล่ม แต่อย่างไรก็ยังรู้สึกเหมือนคนหลงทางไม่สามารถหาทางที่จะเข้าใจธรรมต่อไปได้ ดูเหมือนอาจารย์ที่พูดคุยด้วยหรือหนังสือที่อ่านทั้งที่นิวซีแลนด์และในเอเซียเชื่อว่า สามารถควบคุมจิตได้โดยการยึดมั่น ซึ่งไม่ตรงกับความเข้าใจว่า หัวใจของคำสอนของพระพุทธศาสนา คือ อนัตตา ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล บังคับบัญชาไม่ได้

ในปี 1989 จึงกลับมาที่เมืองไทยอีก 3 เดือน โดยไปปฏิบัติที่สำนักอาจารย์แนบฯที่ชลบุรี (เพราะได้อ่านหนังสือของอาจารย์แนบมาบ้างและอยากจะเข้าใจความเป็นอนัตตา) อาจารย์ที่นั่นน่าประทับใจมากและได้รับการต้อนรับอย่างดี

หลังจากนั้นได้เดินทางไปศรีลังกาหลายสัปดาห์ และได้ซื้อหนังสือมือสองชื่อ “อภิธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย นีน่า วัน กอร์คอม เมื่อกลับไปนิวซีแลนด์ได้เขียนจดหมายถึงคุณนีน่า ซึ่งสนับสนุนให้มาพบท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่กรุงเทพ จึงวางแผนกลับมาที่มูลนิธิอาจารย์แนบเพื่อจะมาพบท่านอาจารย์สุจินต์ ในเวลาเดียวกัน

คุณนีน่าเขียนจดหมายตอบคำถามหลายข้อในจดหมายฉบับที่สองด้วยลายมือยาว 16 หน้า (บางส่วนพิมพ์ลงในหนังสือ “จดหมายเกี่ยวกับวิปัสสนา” ) และได้อ่านในขณะอยู่ที่มูลนิธิอาจารย์แนบ หลังจากอยู่ที่มูลนิธินั้น 2 อาทิตย์ ก็เข้ามากรุงเทพเพื่อมาสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์สุจินต์ 2 – 3 ครั้ง และกลับไปที่มูลนิธิอาจารย์แนบฯ เพื่อจัดการอยู่อย่างไม่มีกำหนด แต่ก็พบว่า ไม่จำเป็นต้องทำสมาธิ เพราะเห็นชัดเจนว่า สภาพธรรมสามารถเกิดปรากฏได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นพิเศษ และหลังจากนั้นอีก 10 วันก็กลับมาอยู่กรุงเทพเพื่อสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์บ่อยขึ้น

หลังจากนั้นกลับมาเมืองไทยเกือบทุกปีเพื่อสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์ และติดตามไปสนทนาธรรมกับสถานที่ต่าง ๆ พร้อมกับน้องสาว และคุณดวงเดือน มีโอกาสได้ถามปัญหาธรรมต่างๆ สะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ถ้าไม่อยู่เมืองไทยก็จะเขียนจดหมายถามปัญหาธรรมกับคุณนีน่า และคุณโรเบิร์ตมีพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษทั้งชุดไว้ศึกษาค้นคว้าที่บ้าน หลังจากนั้นอีก 2 อาทิตย์ก็จะได้รับคำตอบจากคุณนีน่า ซึ่งเป็นเวลาที่มีค่ามาก เพื่อใช้เวลาไตร่ตรองพิจารณาธรรมที่ได้รับ คุณโรเบิร์ตจะขับรถไปที่ป่า เดิน นั่ง และพิจารณาสิ่งที่คุณนีน่าเขียนตอบมา หรือบางทีก็ไปป่าช้าใกล้ ๆ บ้าน ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก 300 เอเคอร์ หาที่นั่งเหมาะ ๆ พยายามเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งที่คุณนีน่าเขียนมาเกี่ยวกับ “ขณะเดี๋ยวนี้” “เห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็น” หลายครั้งทั้งสองท่านสนทนากันถึงข้อความในสังยุตตนิกาย สฬายนตสูตร ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุยังไม่รู้ชัดในเห็น ... ก็ไม่สามารถดับทุกข์ได้... “

เมื่อคุณโรเบิร์ตเข้าใจพระธรรมแล้วก็ได้เผยแพร่โดยเขียนลงในเว็บไซต์ Dhammawheel ว่า การทำสมาธิไม่ทำให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเมื่อ Ms. Tam Bach ชาวเวียดนาม ได้อ่านแล้วเข้าใจจึงเดินทางจากเวียดนามมาหาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่มูลนิธิฯ และได้นำหนังสือธรรมที่คุณนีน่า วัน กอร์คอม เขียนไปศึกษากับเพื่อน ๆ ที่นั่งสมาธิด้วยกันหลายเล่ม และได้รวมกลุ่มกันเชิญท่านอาจารย์ไปสนทนาธรรมที่ฮานอย เวียดนามครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 และเชิญติดต่อกันทุกปี ปีละ 2 – 3 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) เป็นครั้งที่ 12 แล้ว มีชาวเวียดนามมาฟังเพิ่มขึ้นทุกครั้ง นับว่าความเข้าใจธรรมของคุณโรเบิร์ตทำให้คนอื่นมีโอกาสได้ฟังและเข้าใจธรรมเพิ่มขึ้นด้วย ขออนุโมทนาค่ะ

ตอนนี้คุณโรเบิร์ตอายุ 60 แล้ว ประสบความสำเร็จในงานอาชีพและชีวิตครอบครัวพอสมควร และยังคงเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สุจินต์อยู่

เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่สะสมมาที่จะเข้าใจธรรมเพิ่มขึ้น จะเห็นว่าต้องใช้ความพยายามมากเพียงใดกว่าจะได้ฟังความจริงแท้ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ละชีวิตเป็นแต่ละหนึ่งจริง ๆ ไม่มีใครเหมือนใคร ที่เหมือนกันคือแต่ละขณะเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยความไม่รู้ว่า เป็นธรรม ไม่ใช่เรา แต่ก็ยังสะสมมาที่อยากจะรู้ความจริงนี้กันทุกคน จึงมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกัน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pulit
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 12:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nongnong
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 12:34 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 13:07 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 13:29 น.

                 

              ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ชาญช้ย
ชาญช้ย
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 14:22 น.

อนุโมทนา สาธุครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
มกร
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 16:26 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
นิรา
นิรา
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 19:58 น.

กราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง

อนุโมทนานะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
sawarod
sawarod
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 20:09 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
thilda
thilda
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 21:41 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
sumek
sumek
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 21:50 น.

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 02:09 น.

ขออนุโมทนากับการเข้าใจธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 10:07 น.

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ประสาน
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 20:31 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 01:15 น.

...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 04:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 10:52 น.

อนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
dron
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 06:23 น.

แต่ละชีวิตเป็นแต่ละหนึ่งจริง ๆ ไม่มีใครเหมือนใคร  เป็นไปตามการสะสม อนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
วิริยะ
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 10:01 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
kullawat
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 23:31 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 01:16 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ