ซื้อหนังสือมาแล้วแต่กลัวผิดศีล
 
Thipakorn
Thipakorn
วันที่  8 ก.ค. 2561
หมายเลข  29892
อ่าน  501

พอดีไปซื้อตำราต่างประเทศมาราคาแพงมากอยู่เป็นของลิขสิทธื์แท้แต่ว่าคุยกับทางบริษัทเจ้าของหนังสือไม่อนุญาตให้เอาไปเผยแพร่ต่อ แต่ว่ามีความจำเป็นต้องใช้หนังสือนี้มาทำpowerpoint เพื่อสอนผู้อื่นเป็นกลุ่มเล็กๆ เท่านั้นจะผิดศีลหรือไม่ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ก.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การกระทำที่ผิดศีลข้อลักทรัพย์ ที่เรียกว่าล่วงกรรมบท จะต้องมีองค์ประกอบ ครบดังนี้

1. ทรัพย์นั้นมีเจ้าของหวงแหน

2. รู้ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของหวงแหน

3. มีเจตนาจะลักเอาไป

4. มีความพยายามในการลัก

5. ลักทรัพย์นั้นมาได้สำเร็จด้วยความพยายามนั้น

เพราะฉะนั้น  สำคัญที่เจตนา ถ้าเอาหนังสือไปให้ความรู้ จากการสอนของตนเอง ก็ไม่ได้มีเจตนาจะลักขโมย ทุจริตอะไร แต่ ถ้า เอาหนังสือนั้นไป copy ทั้งๆ ที่เจ้าของไม่อนุญาต รู้อยู่อย่างนี้ ก็เป็นอทินนาทาน บาปครับสำคัญที่เจตนาเป็นอย่างไร ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

หนังสือ ตนเองไม่ได้ลักขโมยมา  แต่ได้ซื้อมาอย่างถูกต้อง  ย่อมไม่ใช่การล่วงศีลข้ออทินนาทาน  ในกรณีที่จะทำ powerpoint เพื่อสอนให้ความรู้แก่ผู้อื่น จากหนังสือที่ตนเอง      ซื้อมาอย่างถูกต้อง โดยอ้างอิงที่มาอย่างชัดเชน ก็ย่อมไม่ใช่การทำที่ผิดแต่อย่างใด เนื่องจากไม่ได้ทำการลักขโมยมา นั่นเอง ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...  

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 10 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ก.ค. 2561

ในพระไตรปิฎกมีแสดงไว้  ศีลมีที่สุดเพราะญาติ  เพราะทรัพย์  เพราะลาภ  เพราะยศ เพราะอวัยวะ  เพราะชีวิต  ตราบใดที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ศีลของปุถุชนก็ยังไม่บริสุทธิ์  ยังไม่มั่นคง   ส่วนเรื่องหนังสือที่ซื้อเพื่อสอนผู้อื่นไม่ผิดศีลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Thipakorn
Thipakorn
วันที่ 12 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
kullawat
วันที่ 17 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ