ภาพธรรมเตือนใจ..วัดไม่ใช่ที่พุทธพาณิชย์และที่เห็นผิดทำลายพระพุทธศาสนา
 
paderm
paderm
วันที่  30 เม.ย. 2561
หมายเลข  29702
อ่าน  1,195

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วัดไม่ใช่ที่พุทธพาณิชย์และที่เห็นผิดทำลายพระพุทธศาสนา

ท่าน อ.สุจินต์....วัดเป็นที่อยู่ของผู้ที่ขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์ อยากให้ไปวัด แต่ไปวัดแล้วพบอะไร ไปวัดแล้วเข้าใจธรรมหรือเปล่า หรือว่าไปแล้วก็เหมือนตลาดนัด และ อะไรๆอีกหลายอย่างที่ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนว่า วัด คือ อาราม เป็นภาษาบาลี หมายถึง ที่รื่นรมย์ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องที่สงบจากกิเลส เพราะฉะนั้น วัดต้องสงบ ไม่ใช่วัดมีการขายสินค้าต่างๆนานาอย่างที่เห็นกันอยู่นะคะ เพราะถ้าไปอย่างนั้นก็มีสภาพที่ไม่ใช่ความเป็นวัด อาราม(ที่สงบ)ไม่มีเลย คฤหัสถ์พูดเล่น ร้องรำทำเพลงได้ไหมคะ ได้ แต่ ถ้าเป็นพระภิกษุ ผู้สงบ ทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะ เป็นผู้ขัดเกลากิเลสและต้องอาบัติ ตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้  อาราม หรือ วัด จึงเป็นสถานที่สงบ จะไม่มีภาพ ร้องรำทำเพลง ดนตรีต่างๆในวัดเลย หรือ การโฆษณามหรสพใดๆทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ชาวพุทธต้องรู้จักความจริง เริ่มรู้จักคำว่าวัดคืออะไร ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง 

-----------------

เข้าวัด เพราะคฤหัสถ์เข้าใจว่าบุญอยู่ที่วัด แต่แท้ที่จริง บุญอยู่ที่จิต ไม่ได้อยู่ที่สถานที่ใด สถานที่หนึ่ง  วัดที่ถูกต้องในสมัยพุทธกาล วัดเป็นที่อยู่ของพระภิกษุผู้ขัดเกลากิเลส เพียรประพฤติตามพระวินัย และ แสดงธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างถูกต้อง  ไม่ใช่วัด ที่เป็นพุทธพาณิชย์   ขายขนมปัง ปล่อยปลา  เลี้ยงปลา เลี้ยงโค ไถ่โคกระบือ ไม่ใช่หน้าที่พระภิกษุ ไม่ใช่หน้าที่พระ พระไม่มีหน้าที่หาเงินเข้าวัด และ คฤหัสถ์ที่เกี่ยวข้องกับวัด ก็ไม่มีหน้าที่อาศัยวัด หาเงิน ทำกิจการต่างๆในวัด  

   วัดเป็นสถานที่สงบ  ชาวพุทธควรตระหนักว่าจะเข้าวัดแบบนี้หรือ พอวันหยุดก็ไปวัดกันทำบุญ แต่ไม่ได้ความเข้าใจพระธรรม เสริมสร้างประเพณีทำลายพระพุทธศาสนา

   วัด เป็นสถานที่ความเห็นถูก ไม่ใช่สถานที่ที่สอนธรรมผิด ทำเป็นสำนักปฏิบัติวิปัสสนา  นั่นไม่ใช่วัดตามพระธรรมวินัย เป็นสถานที่ทำลายพระพุทธศาสนา  

   วัดที่ยกพุทธวัจนะ แต่คำอธิบายทำลายพุทธวัจนะ นั่นก็ไม่ใช่สถานที่สงบ เพราะเป็นสถานที่ที่รวมความเห็นผิด แสดงความเห็นผิด 

   วัดที่เกณฑ์คนให้บวชพระ บวชชี  ทั้งๆที่คนเหล่านั้น ไม่ได้มีอัธยาศัยในการสละทุกสิ่ง เพราะ บวช บรรพชา คือ การเว้นทั่ว สละทุกสิ่งจากเพศคฤหัสถ์จริงๆ สำคัญผิดคิดว่าการศึกษาธรรมและเป็นคนดีได้ ด้วยการบวชพระ บวชชี ก็เป็นการกระทำที่ผิด วัดนั้นก็ไม่ใช่สถานที่สงบ 

 วัดที่เรี่ยไรสร้างโบสถ์ สร้างศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี พระรับเงิน  การสร้างวัด สถานที่ต่างๆในวัด คฤหัสถ์เป็นคนจัดการเรื่องเงิน ไม่ใช่หน้าที่พระเรี่ยไร รับกองผ้าป่า กฐินที่เป็นเงิน ต้องอาบัติ ทำลายพระพุทธศาสนา

วัด ที่มีพระกล่าวว่าเป็นพระนักพัฒนา สร้างวัตถุใหญ่โต หรือ วัดที่สร้างรูปปั้นศาสนาอื่น เจ้าแม่กวนอิม พระราหู เทพอื่นๆ สอนให้อ้อนวอน เชื่อดวงดาว เหล่านี้ ไม่ใช่วัด ที่เป็นสถานที่สงบ ทำลายพระพุทธศาสนา

   ชาวพุทธควรตระหนักในการจะเข้าไปวัดที่ไม่ถูกต้องตามพระธรรม เพื่อเสพกับสิ่งที่ไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า แทนที่จะได้ความเห็นถูก กลับได้ความเห็นผิด คิดอยากได้บุญ แต่ ได้บาป หรือ ฉุกคิดกันบ้างไหม ว่าตอนนี้เป็นวิกฤตพระพุทธศาสนา ก็คือ วิกฤตของประเทศ แล้วหันกลับมาศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องได้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ สถานที่ใดก็ตาม เมื่อได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรม

ขออนุโมทนา

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่  www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
panasda
วันที่ 30 เม.ย. 2561 12:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
thilda
thilda
วันที่ 30 เม.ย. 2561 23:48 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 7 พ.ค. 2561 08:07 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 8 พ.ค. 2561 07:03 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 9 พ.ค. 2561 14:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ