ภาพธรรมเตือนใจ..ไม่มองคนเพียงแค่ภายนอก 
 
paderm
paderm
วันที่  8 พ.ค. 2561
หมายเลข  29724
อ่าน  1,277

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่มองคนเพียงแค่ภายนอก 

ท่าน อ.สุจินต์..ก็ขอกล่าวถึงท่านผู้หนึ่ง ท่านก็เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินมาก แรกเริ่มเดิมทีท่านก็มีกระเป๋าหนังอย่างดี ก็ราคาแพง ต่างประเทศ เดี๋ยวนี้ท่านก็ถือย่าม สบายจะตายไป เบาออก ไม่เดือดร้อนเลย ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนว่าใครจะคิดยังไงถ้าเรามีความพอใจ เราไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้คนอื่น ไม่ได้ไปว่ากล่าวใคร ไม่ได้ไปอิจฉาริษยาใคร แต่ทำกุศลมาก ๆ ทุกอย่างที่จะเป็นไปได้ คนอื่นก็จะต้องชื่นชมในสิ่งที่เป็นความดี และสิ่งภายนอกก็เป็นภายนอกจริง ๆ  ภายนอกจะปิดบังยังไงก็ตาม ไม่สามารถที่จะบังจนไม่เห็นจิตใจที่แท้จริงได้ ถ้ามีการกระทำออกมาทางกาย ทางวาจา เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นผู้ที่มีกุศลจิตเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ไม่หวั่นไหว ไม่ว่าชาวโลกจะกล่าวยังไงก็ตาม กุศลจิตก็ยังเป็นกุศลจิต มีความพอใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พร้อมกันนั้นก็ให้ทรัพย์สมบัตินั้นเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วย ก็เป็นที่น่าอนุโมทนา ไม่เห็นจะมีใครว่าอะไร ถ้าใครจะว่าอะไร เพราะเหตุว่า คนนั้นเห็นผิด เข้าใจผิดเท่านั้นเอง ถ้าคนเขลาติเตียน คุณเด่นพงศ์หวั่นไหวไหม แต่ถ้าบัณฑิตติเตียน คุณเด่นพงศ์หวั่นไหวไหม

ขออนุโมทนา

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 8 พ.ค. 2561 11:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 8 พ.ค. 2561 11:15 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 8 พ.ค. 2561 11:24 น.

สาธุ ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 8 พ.ค. 2561 12:09 น.

อนุโมทนา สาธุการ ค่ะ ท่าน อาจารย์

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 พ.ค. 2561 12:34 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
panasda
วันที่ 8 พ.ค. 2561 12:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 8 พ.ค. 2561 13:52 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
napapongsumran
napapongsumran
วันที่ 8 พ.ค. 2561 14:37 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
สิริพรรณ
วันที่ 8 พ.ค. 2561 15:51 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนายิ่งค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
kullawat
วันที่ 9 พ.ค. 2561 06:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
วิริยะ
วันที่ 11 พ.ค. 2561 08:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
thilda
thilda
วันที่ 12 พ.ค. 2561 01:06 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
วรศักดิ์
วรศักดิ์
วันที่ 18 พ.ค. 2561 14:10 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
PanisaraA
PanisaraA
วันที่ 26 พ.ค. 2561 07:37 น.

ตัวตนมีจึงเห็นผิด อวิชชามีจึงมีตัวตน

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
papon
papon
วันที่ 30 พ.ค. 2561 12:20 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
paderm
paderm
วันที่ 31 พ.ค. 2561 10:52 น.

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน ครับ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ