Print 
เดี๋ยวนี้ปรมัตถธรรมปรากฏ ไม่ใช่ไม่มี
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  1 ธ.ค. 2560
หมายเลข  29341
อ่าน  373

     ปรมัตถธรรม เป็นสิ่งที่มีจริง ไม่พ้นจาก จิต เจตสิก รูป ที่กำลังเกิดดับสืบต่ออยู่ขณะนี้ เห็น ได้ยิน ..และคิดนึก และนี่ก็คือชีวิต ไม่มีสัตว์ บุคคล ดอกไม้ สิ่งต่างๆ เรื่องราวต่างๆ มาจากจิตที่คิด จำสิ่งที่เคยเห็นมา ได้ยินมา ว่าเป็นคนนี้ สิ่งนี้ สิ่งที่คิดเป็นบัญญัติ เรื่องราวต่างๆ ซึ่งไม่มีจริง ถ้าไม่มีจิต อะไรๆ ก็ไม่ปรากฏ เมื่อมีจิตเกิดขึ้น กำลัง "เห็น" อย่างนี้ เมื่อไหร่จะไม่ใช่คนนี้ คนนั้น ดอกไม้ โต๊ะ  ที่เคย "จำ" ไว้มั่นคงว่า เป็นสิ่งหนึ่ง สิ่งใด ฟังธรรมเพื่อเข้าใจ พิจารณาไตร่ตรองความลึกซึ้งของธรรม ขณะนี้ เห็นเกิดขึ้น เห็นเพียง สิ่งที่ปรากฏทางตา เท่านั้น แต่เพราะการเกิดดับอย่างรวดเร็วของจิต จึงไม่สามารถรู้ถึงหนึ่งขณะจิต หรือ สิ่งที่ปรากฏทางตา ได้ จึงปรากฏให้รู้ได้โดยนิมิตของปรมัตถ์ คือนิมิตของสิ่งที่มีจริง ต้องมีความเข้าใจจริงๆ "เดี๋ยวนี้ปรมัตถ์ปรากฏ ไม่ใช่ไม่มี รู้ไม่ได้   มี แต่ปรากฏโดยอาการที่เป็นนิมิต เพราะเหตุว่าเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็น รูปร่างสัณฐาน ก็ต้องตามปกติตามความเป็นจริง".

                  ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มได้ที่...

                      นิมิตของปรมัตถธรรม

  รูปนิมิต เวทนานิมิต สัญญานิมิต สังขารนิมิต วิญญาณนิมิต

       ...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
thilda
thilda
วันที่ 1 ธ.ค. 2560 22:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 2 ธ.ค. 2560 04:45 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 2 ธ.ค. 2560 12:30 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 2 ธ.ค. 2560 18:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 16 ธ.ค. 2560 10:44 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 19 ธ.ค. 2560 17:34 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ