Print 
ปล่อยวางการที่จำไว้แน่น มั่นคง
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  29 พ.ย. 2560
หมายเลข  29339
อ่าน  397

    กำลัง เห็น อย่างนี้  เมื่อไหร่จะไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้น ปล่อยวางการที่จำไว้แน่น มั่นคง ว่า เป็นสิ่งหนึ่ง สิ่งใด เป็นคน เป็นสัตว์ เป็นดอกไม้  แท้จริงแล้วก็เป็นแค่ เห็น กับ สิ่งที่ปรากฏ. 

                    ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มได้ที่..

                  สิ่งที่ปรากฏ...เป็นเพียงธรรม

  เพราะไม่รู้ จึงพอใจในสิ่งที่ปรากฏมากขึ้น เพิ่มขึ้น

..กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพ อย่างยิ่ง ค่ะ..


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
thilda
thilda
วันที่ 1 ธ.ค. 2560 22:29 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 2 ธ.ค. 2560 12:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 2 ธ.ค. 2560 18:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 11 ธ.ค. 2560 15:35 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 16 ธ.ค. 2560 10:30 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 16 ธ.ค. 2560 10:44 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ