หนทางผิด ง่ายมาก
 
บ้านธัมมะ
วันที่  24 ก.ย. 2560
หมายเลข  29205
อ่าน  822

หนทางผิด ง่ายมาก เพราะไม่รู้

ขอเชิญคลิกอ่าน..

นำคนพาไปในทางผิด

หลงทาง เพราะคิดว่าจะต้องไปทำ

     @ เป็นธรรมดา  เมื่อยังมีอวิชชา ความไม่รู้ ความเห็นผิด ที่ยังไม่ได้ดับ ก็ยังจะต้องเขวไปตามอกุศล ที่ทำให้เดินไปตามทางที่ผิด คือ ทางของกิเลส ที่เป็นทางที่ไม่ตรงได้เป็นธรรมดา

     @ เป็นปกติธรรมดาของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ ยังละกิเลสอะไรๆ ไม่ได้  ก็ย่อมจะมีเหตุปัจจัยให้กิเลสประเภทนั้นๆ เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่  ความเห็นผิด ก็เช่นเดียวกัน ก็เพราะยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรม  ก็ย่อมจะมีความเข้าใจผิด เห็นผิด

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 25 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 25 ก.ย. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 26 ก.ย. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ