คำไม่จริง ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
บ้านธัมมะ
วันที่  25 ก.ย. 2560
หมายเลข  29210
อ่าน  1,033

คำไม่จริง คำเท็จ ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอเชิญคลิกอ่าน..

เราควรปฏิบัติตัวอย่างไร กับผู้ที่บิดเบือนทำลายคำจริงของพระพุทธเจ้า

@ บุคคลให้ความเห็นผิด ตนเองเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้ว ยังทำให้คนอื่นเห็นผิดไปด้วย ตนเองออกจากพระสัทธรรมแล้ว ยังทำให้ผู้อื่นออกจากพระสัทธรรมด้วย เป็นอันตรายมาก ความเห็นผิดแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ประกอบด้วยความเห็นผิด แล้วชักนำให้คนอื่นหลงผิดตามไปด้วยนั้น เป็นบุคคลที่เป็นอันตรายมาก เป็นผู้ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้จะมีเพียงคนเดียว ก็มีแต่จะเป็นโทษแก่ชนหมู่มากโดยส่วนเดียว

@ เครื่องป้องกันความเห็นผิด ก็คือความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรม ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ค่อยๆ ฟัง ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ไม่ใช่พึ่งสิ่งอื่น


  ความคิดเห็น 1  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 26 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 27 ก.ย. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 17 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 13 ต.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ