ประโยชน์ที่ดีที่สุด คือ ได้เข้าใจพระธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  8 เม.ย. 2562
หมายเลข  30613
อ่าน  331

ประโยชน์ที่ดีที่สุด คือ ได้เข้าใจพระธรรม

~ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้อกุศลธรรม (ความไม่ดีทั้งหลาย) ค่อยๆ ลดลงไปได้

~ สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองวิชาความรู้ความก้าวหน้าในกิจการงาน แต่สภาพของจิตใจสำคัญที่สุด ถ้าเราไม่มีความเข้าใจธรรม ถึงแม้ว่าเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งต่างๆ เหล่านั้น ก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้เรามีความเจริญในการที่จะเป็นคนดี และการที่จะเป็นคนดี ถ้าไม่เริ่มตั้งแต่ในชาตินี้ ชาติต่อไปจะเป็นอย่างไร เพราะว่า ถ้ามีอกุศลมากๆ บ่อยๆ ก็เหมือนอย่างที่เรามองเห็นตัวอย่างของคนไม่ดีซึ่งก่อนจะถึงวันนั้นเขาก็จะต้องมีความไม่ดีเล็กๆ น้อยๆ ไม่มากมาย แต่เขาก็ไม่เห็นโทษ เพราะฉะนั้น เมื่อไม่เห็นโทษและเป็นผู้ที่ประมาท ไม่รู้ทางว่าสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ทำให้เขาค่อยๆ ละสิ่งที่ไม่ดี คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่เห็นค่า เพราะฉะนั้น เขาก็เป็นไปตามกิเลส จนกระทั่งเราเห็นพฤติกรรม อย่างเช่น ทุจริตทุกวงการ ทั้งๆ ที่อาจจะมีคนบอกว่าพระพุทธศาสนาของประเทศไทยรุ่งเรือง แต่ความจริงไม่ใช่รุ่งเรือง

จาก ปันธรรม - ปัญญ์ธรรม
โดย อ.คำปั่น อักษรวิลัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 13 ต.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ