การละกิเลสต้องเป็นไปตามลำดับขั้น
 
บ้านธัมมะ
วันที่  9 เม.ย. 2562
หมายเลข  30623
อ่าน  88

การละกิเลสต้องเป็นไปตามลำดับขั้น เพียงขั้นการฟัง ยังไม่สามารถละกิเลสได้ แต่ปัญญาขั้นการฟัง เป็นพื้นฐาน ให้นำไปสู่ ปัญญาขั้นสูงๆต่อไป จนถึงการดับกิเลสได้

ขอเชิญคลิดอ่าน...

ข้ออุปมาของการละกิเลส [สัมพหุลภิกขุสูตร]

สงสัยเรื่องกิเลส


เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ