ข้ออุปมาของการละกิเลส [สัมพหุลภิกขุสูตร]
 
Guest
วันที่  21 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20208
อ่าน  750

     เพียงขั้นฟัง หวังจะมีกุศลมากขึ้นอกุศลน้อยลง แต่ไม่เห็นอกุศลตามความเป็นจริง แล้วก็ไม่รู้ความต่างของปัญญาขั้นฟัง และขณะที่ปัญญารู้เฉพาะลักษณะที่เป็นธรรมจริงๆ ซึ่งเกิดดับเร็วมาก ก็ไม่ใช่เรื่องหวังหรือคาดคะเนว่าจะรู้แจ้งสภาพธรรมในชาติใด เพราะยังไม่เกิด และไม่สามารถรู้ได้ในขณะต่อไป

     คำอุปมาเรื่องการละคลายกิเลส จากนาวาสูตร เรือใหญ่เกยบก ซึ่งผุพังลงด้วยแดด ลม อากาศ ค่อยๆเสื่อมสลายไปฉันใด ปัญญาจากการฟังที่ค่อยๆสะสมความเห็นว่า สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นธรรมอย่างหนึ่ง เห็นก็เป็นธรรมอีกอย่างหนึ่ง ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตา ทรงแสดงความจริงโดยละเอียดว่าเป็นธรรมแต่ละอย่าง แต่ละประเภท จนกว่าจะรู้จริงๆว่า ขณะนี้ทุกอย่างเป็นธรรม

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากสัมพหุลภิกขุ สูตร..

ข้อความเตือนสติ เรื่องสัมพหุลภิกขุสูตร  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น     

     การละกิเลสต้องเป็นไปตามลำดับขั้น เพียงขั้นการฟัง ยังไม่สามารถละกิเลสได้ แต่ปัญญาขั้นการฟัง เป็นพื้นฐาน ให้นำไปสู่ ปัญญาขั้นสูงๆต่อไป จนถึงการดับกิเลสได้ครับ ซึ่ง อุปมา ใน นาวาสูตร ก็แสดงไว้ 2 อุปมา ถึงเรื่องการละคลายกิเลส เช่น อุปมาว่าด้วยการจับด้ามมีด ช่างไม้ที่จับด้ามมีด ในแต่ละวัน เมื่อจับไปเรื่อยๆก็ค่อยๆสึก แต่ขณะที่จับวันนี้ ก็ไม่รู้ว่าสึกไปเท่าไหร่   จนในที่สุด ก็ปรากฎรอยนิ้วมือชัดเจน เมื่อจับบ่อยๆ ฉันใด การละคลายกิเลส อาศัยการอบรมปัญญาทีละน้อย ขณะที่เข้าใจนิดนึงในขณะนี้ ขณะนั้นก็ค่อย ๆ ละคลายกิเลส แต่ก็ไม่รู้เลยว่าละกิเลสไปเท่าไหร่ แต่ก็ค่อยๆ ละแล้ว จนในที่สุด ปัญญาถึงพร้อมก็สามารถละกิเลสได้หมดสิ้นครับ

     อุปมาว่าด้วยเรือ เรือที่ตากแดด ตากลม เชือกที่ผูกไว้กับฝั่ง ก็ย่อมค่อยๆเปื่อย เน่าผุพังไป ฉันใด ผู้ที่อบรมปัญญา บ่อยๆเนืองๆ ก็ย่อมทำให้ละกิเลสได้ในที่สุดครับ

ขออนุโมทนาคุณ mooktas  และทีมงานทุกๆท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 22 ธ.ค. 2554

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 22 ธ.ค. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 23 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
bou
วันที่ 23 ธ.ค. 2554

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
bsomsuda
วันที่ 24 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ