หากไม่สะสมความเข้าใจมาก่อน ย่อมไม่สนใจศึกษาพระธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  9 เม.ย. 2562
หมายเลข  30627
อ่าน  251

หากไม่สะสมความเข้าใจมาก่อน ย่อมไม่สนใจศึกษาพระธรรม


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ