หลงทาง เพราะคิดว่าจะต้องไปทำ
 
เก็บมาฝาก
วันที่  28 พ.ค. 2550
หมายเลข  3821
อ่าน  766

ถ้าไม่มีความเข้าใจถูก มั่นคงตามลำดับ แล้วได้ยินคำว่า "สติปัฏฐาน" ก็หลงทาง เพราะคิดว่าจะต้องไปทำ หรือว่าทำแล้วปัญญาจะเกิด แต่จริงๆ แล้วทั้งหมดของพระธรรม "เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูก เห็นถูกตามลำดับขั้นในสิ่งซึ่งกำลังปรากฏ"
เพราะฉะนั้น การเชิญชวนให้มีการปฏิบัติ แล้วก็คิดว่าอย่างนั้นเป็นสติ อย่างนี้เป็นสติ อย่างนี้เป็นกาย ต้องรู้ที่กาย อย่างนี้เป็นความรู้สึก ต้องรู้ที่ความรู้สึก นั่นไม่ใช่ความเข้าใจถูก


  ความคิดเห็น 1  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 29 พ.ค. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 29 พ.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 พ.ค. 2550

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ต้องตรงกันหมด ถ้าไม่ตรงกัน ก็ผิดแล้ว เข้าใจปริยัติอย่างไร ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้น ปฏิเวธต้องตรงตามที่ทรงแสดงตามความจริงของสภาพธรรมนั้น ผู้นั้นจึงจะพ้นจากการปฏิบัติผิด หรือ มิจฉามัคค์ได้

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ