การระลึกรู้กับการกำหนดรู้และการพิจารณาต่างกันอย่างไร

 
ฉีฟ่งจื้อ
วันที่  27 มี.ค. 2560
หมายเลข  28717
อ่าน  764

เรียน ท่านวิทยากร การระลึกรู้กับการกำหนดรู้และการพิจารณาใช้ในความหมายเดียวกันหรือต่างกันครับ บางท่านกล่าวว่าความหมายเดียวกันต่างกันที่พยัญชนะ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 28 มี.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปัญญาก็มีหลายขั้น ทั้งปัญญาเพียงขั้นคิดพิจารณาเรื่องราวของสภาพธรรม แต่ยังไม่รู้ไม่ได้รู้ลักษณะของตัวธรรมที่กำลังเกิด ซึ่งก็ต่างกับปัญญาที่เกิดพร้อมสติ ที่ระลึกตรงลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังเกิด เพระาฉะนั้น ก็มีความแตกต่างกันไปตามลำดับปัญญา ที่เพียง คิดพิจารณา ไม่ได้รู้ลักษณะ กับ ปัญญาที่ระลึกรู้ ตรงลักษณะ ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 28 มี.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการอบรมเจริญปัญญา จริงๆ เพราะธรรมมีจริงในขณะนี้ ทุกขณะ ไม่พ้นจากธรรม แต่ไม่ใช่มีความจดจ้องที่จะไปรู้สภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใด จึงต้องค่อยๆ สะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อย จนกว่าจะมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมจริงๆ ว่า เป็นธรรมที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เท่านั้น ไม่ใช่เรา ปัญญาเท่านั้นที่จะทำกิจหน้าที่รู้ถูกเข้าใจถูกตรงตามความเป็นจริงของธรรม ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ประสาน
วันที่ 30 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
สุณี
วันที่ 30 มี.ค. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 31 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
peem
วันที่ 1 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
สิริพรรณ
วันที่ 2 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
2491surin
วันที่ 4 เม.ย. 2560

จะเห็นได้ว่าสภาพธรรมชั่งละเอียดจริงๆ กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
p.methanawingmai
วันที่ 10 เม.ย. 2560

สาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ