ความเข้าใจทางธรรมเกี่ยวกับระบบเส้นสาย

 
natural
วันที่  28 มี.ค. 2560
หมายเลข  28721
อ่าน  701

เนื่องจากหลายคนมักพูดถึงระบบเส้นสาย (การสนับสนุนอย่างไม่ตรงไปตรงมา:แปลเอง) ว่ามีความสำคัญกับสังคมสมัยนี้ จึงขอรบกวนเรียนถามว่าในทางธรรมกล่่าวถึงเรื่องนี้อย่างไร พอจะมีชาดก พระสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ ความคิดเห็นหรือการกระทำลักษณะนี้ว่าโดยสภาพธรรมพอจะอธิบายได้หรือไม่ว่าเป็นอย่างไรคะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 29 มี.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เส้นสาย ก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมที่มีจริง ซึ่งเป็นอกุศลธรรม ที่เป็นสภาพธรรมที่ไม่ตรง เพราะ อาศัย อคติธรรม คือ สภาพธรรมที่ไม่ตรง ลำเอียง จึงมีการแสดงออกมาทางกาย วาจาและสมมติตั้งชื่อว่า ระบบเส้นสาย ก็เพราะ มีสภาพธรรมที่เป็นอกุศล คือ อคติ นั่นเอง

คำว่าอคติ หมายถึง ฐานะอันไม่พึงถึง,ทางความประพฤติที่ผิด, ความลำเอียง มี ๔ คือ ๑. ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะรัก ๒. โทสาคติ ลำเอียงเพราะชัง ๓. โมหาคติ ลำเอียงเพราะเขลา ๔. ภยาคติ ลำเอียงเพราะกลัว

ดังนั้น อาศัยการฟังพระธรรม ปัญญาความเข้าใจถูก ก็จะทำให้เป็นผู้ตรง ตรง เพราะ กุศลธรรม เกิดขึ้นในขณะนั้น ตรง ไม่ลำเอียง ถูกเป็นถูก ผิดเป็นผิด ในขณะนั้น ไม่มีเส้นสาย มีแต่ธรรมที่ดีงาม ที่ตรง ไม่ลำเอียงในขณะนั้น ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 29 มี.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เป็นเรื่องของอกุศลธรรมที่ยังมีอยู่ มี โลภะ ความติดข้องต้องการ โทสะ ความโกรธ ความไม่พอใจ และ อวิชชา ความหลง ความไม่รู้ เป็นต้น จึงมีการกระทำในสิ่งที่ผิด ไม่ถูกต้องมากมาย หลากหลายแตกต่างกันออกไป ตามการสะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งว่าโดยสภาพธรรมแล้ว ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลย มีแต่ธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไป ความจริงเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตาม ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
natural
วันที่ 29 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ประสาน
วันที่ 30 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สุณี
วันที่ 30 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 31 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 1 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
p.methanawingmai
วันที่ 10 เม.ย. 2560

สาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ