ข่าว ... ชาวต่างชาติมาร่วมสนทนาธรรมที่ มศพ.

 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 มี.ค. 2560
หมายเลข  28726
อ่าน  838

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

มื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ได้มีศาสตราจารย์ อาเธอร์ จากประเทศเนเธอแลนด์ คุณดาเนียล จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมด้วยล่ามที่เป็นคนไทย ได้เดินทางมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.) เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีวิทยากรและสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ร่วมกันแสดงความคิดเห็น คือ
คุณวิชัย เฟื่องฟูนวกิจ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๑๔
คุณคำปั่น อักษรวิลัย สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๑๗
คุณธนากร นรวชิรโยธิน สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๘๙๕

ประเด็นสนทนาก็เกี่ยวกับชีวิตประวัน เรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ตรงกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างไร เรื่องความดีความชั่ว พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาคำสอนที่เป็นไปเพื่อปัญญาอย่างไร เหตุที่จะทำให้ปัญญาและความดีเจริญขึ้นคืออย่างไร มีแนวความอย่างไรกับการมองบุคคลผู้อยู่ในตำแหน่งที่สูงแต่มีความ ประพฤติไม่ดี เป็นต้น


เป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซึ่งก็จะได้มีความเข้าใจเป็นเบื้องต้น ที่จะไม่ลืมว่า สิงที่มีจริงๆ เป็นธรรม
พอเป็นแนวทางเพื่อที่จะให้ทั้งสองท่านได้อ่านเพิ่มเติมจากหนังสือของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ คุณนีน่า วันกอร์คอม ในภาคภาษาอังกฤษ และ ทั้งสองท่านก็ได้ทราบเวปไซต์ภาษาอังกฤษของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (www.dhammahome.com/en) ก็จะติดตามศึกษาเพิ่มเติม

นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่ง ที่ได้ฟังความจริง ได้เกื้อกูลกันและกันให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูก ซึ่งเป็นการเกื้อกูลที่ประเสริฐในชาติหนึ่งๆ ที่เกิดมาได้พบกัน

และ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านที่สนใจจะมาฟัง มาศึกษา มาสนทนาธรรม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง.

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม จงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nopwong
วันที่ 30 มี.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
thilda
วันที่ 30 มี.ค. 2560

ขออนุโมทนาอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Mayura
วันที่ 31 มี.ค. 2560

_/\_ _/\_ _/\_

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ _/\_

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 31 มี.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 6 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วิริยะ
วันที่ 6 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
kukeart
วันที่ 8 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
j.jim
วันที่ 9 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 9 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
wirat.k
วันที่ 11 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
นิคม
วันที่ 12 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ปลากริม ไข่เต่า
วันที่ 13 เม.ย. 2560

กราบอนุโมทนาคระับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ