27 เม.ย. 2560 สนทนาธรรมที่ จ.นนทบุรี

 
มศพ.
วันที่  31 มี.ค. 2560
หมายเลข  28729
อ่าน  1,111

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ

สมาชิกชมบ้านธัมมะมศพ.นนทบุรี

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม

กับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และคณะวิทยากรของมูลนิธิฯ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เม.ย. ๖๐

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เทศบาลนครนนทบุรี

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
สิริพรรณ
วันที่ 3 เม.ย. 2560

ขอกราบอนุโมทนากุศลจิตทุกท่านค่ะ

การฟังธรรม สนทนาธรรม เป็นโอกาสได้ละความไม่รู้ เพราะได้ฟังความจริงที่ไม่เคยรู้ ได้ละคลายความสงสัย สิ่งที่เคยฟังแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้น มั่นคงขึ้น เป็นขณะที่ประเสริฐที่สุดขณะหนึ่งในสังสารวัฎฎ์

กราบขอบพระคุณในธรรมทานด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 12 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
apichet
วันที่ 19 เม.ย. 2560

กราบอนุโมทนาสาธุ กับการสนทนาธรรมและผู้ฟังธรรมทุกท่าน การฟังธรรมหากไม่ได้สะสมมาที่จะได้ฟังก็ไม่ได้ฟัง ปีที่แล้ว ที่นี่ผมขับรถหาจนเจอและไปถึงด้านหน้าเลี้ยวรถจะจอดแล้ว ลูกน้องโทรตามมีงานด่วน ต้องกลับที่ทำงาน ปีนี้ก็มีงานอีกแล้วกราบเท้าอาจารย์สุจินต์ กราบสวัสดีอาจารย์วิทยากรและทีมงานมูลนิธิทุกท่านครับ ฟังออนไลน์ต่อไป

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ