หยุดสงกรานต์ 15 เม.ย. 2560

 
มศพ.
วันที่  30 มี.ค. 2560
หมายเลข  28727
อ่าน  711

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ของดกิจกรรมการสนทนาธรรม

ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

วัน เสาร์ ที่ ๑๕ เม.ย.๒๕๖๐

เป็นเวลา ๑ วัน

เนื่องในวันสงกรานต์

และเปิดตามปกติใน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๖๐

* * * * * * * * * * * * * *


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ