ข่าว ... ชาวต่างชาติมาร่วมสนทนาธรรมที่ มศพ.
โดย บ้านธัมมะ  30 มี.ค. 2560
หัวข้อหมายเลข 28726

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ได้มีศาสตราจารย์ อาเธอร์ จากประเทศเนเธอแลนด์ คุณดาเนียล จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมด้วยล่ามที่เป็นคนไทย ได้เดินทางมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.) เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีวิทยากรและสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ร่วมกันแสดงความคิดเห็น คือ
คุณวิชัย เฟื่องฟูนวกิจ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๑๔
คุณคำปั่น อักษรวิลัย สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๑๗
คุณธนากร นรวชิรโยธิน สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๘๙๕

ประเด็นสนทนาก็เกี่ยวกับชีวิตประวัน เรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ตรงกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างไร เรื่องความดีความชั่ว พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาคำสอนที่เป็นไปเพื่อปัญญาอย่างไร เหตุที่จะทำให้ปัญญาและความดีเจริญขึ้นคืออย่างไร มีแนวความอย่างไรกับการมองบุคคลผู้อยู่ในตำแหน่งที่สูงแต่มีความ ประพฤติไม่ดี เป็นต้น

เป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซึ่งก็จะได้มีความเข้าใจเป็นเบื้องต้น ที่จะไม่ลืมว่า สิงที่มีจริงๆ เป็นธรรม พอเป็นแนวทางเพื่อที่จะให้ทั้งสองท่านได้อ่านเพิ่มเติมจากหนังสือของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ คุณนีน่า วันกอร์คอม ในภาคภาษาอังกฤษ และ ทั้งสองท่านก็ได้ทราบเวปไซต์ภาษาอังกฤษของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (www.dhammahome.com/en) ก็จะติดตามศึกษาเพิ่มเติม

นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่ง ที่ได้ฟังความจริง ได้เกื้อกูลกันและกันให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูก ซึ่งเป็นการเกื้อกูลที่ประเสริฐในชาติหนึ่งๆ ที่เกิดมาได้พบกัน
และ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านที่สนใจจะมาฟัง มาศึกษา มาสนทนาธรรม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง.

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม จงมีแด่ทุกท่าน...ความคิดเห็น 1    โดย nopwong  วันที่ 30 มี.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย thilda  วันที่ 30 มี.ค. 2560

ขออนุโมทนาอย่างยิ่งค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย Mayura  วันที่ 31 มี.ค. 2560

_/\_ _/\_ _/\_

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ _/\_


ความคิดเห็น 4    โดย ํํญาณินทร์  วันที่ 31 มี.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 5    โดย peem  วันที่ 6 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย วิริยะ  วันที่ 6 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 7    โดย kukeart  วันที่ 8 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 8    โดย j.jim  วันที่ 9 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 9    โดย ปาริชาตะ  วันที่ 9 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 10    โดย wirat.k  วันที่ 11 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 11    โดย นิคม  วันที่ 12 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 12    โดย ปลากริม ไข่เต่า  วันที่ 13 เม.ย. 2560

กราบอนุโมทนาคระับ