เปอร์เซ็นต์

 
duangpan
วันที่  30 มี.ค. 2560
หมายเลข  28725
อ่าน  759

เมื่อท่านได้ยินคำว่า "เปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องปกติ" จากปากของข้าราชการที่เข้ารับการอบรม "ธรรมะฯ" ท่านคิดอย่างไร คะ?


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 30 มี.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เป็นปกติ ปกติ คือ เป็นธรรมและอนัตตา ไม่ใช่เรา แต่ ปกติ คือ ความเป็นไป เป็นไปในธรรมอย่างไร คือ ปกติ เป็นกุศล หรือ ปกติ เป็นอกุศล เพราะฉะนั้น การรับสินบน ที่เรียกว่า เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ก็ไม่พ้น ความปกติ แต่ปกติที่เป็นธรรมที่เป็นอกุศลธรรม มีโทษ ให้ผลไม่เป็นสุข ให้ผลเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้น ก็ต้องเข้าใจคำว่า ปกติด้วยว่า ปกติที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นเปอร์เซ็นต์ นำมาซึ่งทุกข์โทษ เพราะอกุศลจะไม่นำมาซึ่งสิ่งที่ดีได้เลย ครับ เพราะฉะนั้น ธรรม ตรง ไม่เปลี่ยนลักษณะ อกุศลเป็นอกุศล กุศลเป็นกุศล เป็นธรรมไม่ใช่เรา เป็นปกติ เป็นธรรม ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 30 มี.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อกุศลเกิดขึ้นเป็นปกติของอกุศล เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปตามปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นใคร ถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริต ก็ย่อมทำในสิ่งที่ผิดได้ มากมาย ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ดังนั้น สิ่งที่จะเป็นเครื่องต้านทานความชั่วทั้งหลาย ก็ต้องเป็นความดีเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก ปัญญานำไปในความดีทั้งปวง เป็นไปไม่ได้ที่ปัญญาจะเลือกทำชั่ว ครับ

" ~ ถ้าเป็นผู้ที่ไม่สุจริต ย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่า เคยโกง หรือเคยส่อเสียด เคยกินสินบน เคยดุร้าย เคยหยาบคายในกาลก่อน เพราะเหตุว่าขณะใดที่โกง กำลังกระทำทุจริต ขณะนั้นย่อมไม่เห็นโทษ แต่ว่าโทษของทุจริตย่อมมี ไม่มีใครสรรเสริญ และผลของทุจริตนั้นก็ย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วแต่ว่า จะได้รับผลของทุจริตในชาติปัจจุบัน หรือในชาติต่อๆ ไป ~ "

อ้างอิงจาก ปันธรรม-ปัญญ์ธรรม...ครั้งที่ ๒๑๗

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nopwong
วันที่ 30 มี.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 31 มี.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 1 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
duangpan
วันที่ 16 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณมากค่ะ : ณ ปัจจุบันนี้ Project ทุก Project ถูกเรียกเก็บ 5% จนท.ต้องให้ คนที่ต้องให้เครียดค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ