ศาสนากับสิทธิมนุษย์ชน

 
ฉีฟ่งจื้อ
วันที่  27 มี.ค. 2560
หมายเลข  28716
อ่าน  733

เรียน ท่านวิทยากร ขอเรียนถามว่าศาสนาจะขัดกับหลักสิทธิมนุษย์ชนหรือไม่ ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 28 มี.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรม ความเห็นถูก ย่อมขัดแย้ง ไม่ตรงตามความคิดของปุถุชน พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีเรา มีแต่ธรรม สิทธิมนุษยชน ยึดว่า ยังมีเรา มีคนอื่น ไม่เข้าใจว่ามีแต่ธรรม เป็นต้น เพราะฉะนั้น สัจจะ ความจริง ไม่เทียบกับใคร ก็เป็นสัจจะความจริงไม่เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น สำคัญที่เริ่มศึกษาความเข้าใจถูกเป็นสำคัญ โดยไม่ไปหา เปรียบเทียบกับหลักอื่นๆ ที่จะเพิ่มความเข้าใจผิด ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 28 มี.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม คือ ประกาศความจริง เพื่อให้พุทธบริษัทได้เข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงของธรรม ว่า มีจริง ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น คำใดก็ตามที่กล่าวให้เข้าใจความจริง ย่อมเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ควรค่าแก่การฟังการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ต้องตรงตั้งแต่คำแรก คือ คำว่า ธรรม มีจริง เป็นอนัตตา ไม่ใช่สัตว์ บุคคลตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้ เป็นจริงทุกประการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดีเป็นดี ชั่ว เป็น ชั่ว เป็นต้น แต่ละคนมีสิทธิที่จะทำอะไรได้ แต่ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเท่านั้น จะไปใช้สิทธิเพื่อทำในสิ่งที่ผิดไม่ได้ และ สำหรับการบวช เป็นเรื่องสละ เป็นเรื่องละ ไม่ใช่เรื่องมาเรียกร้องให้ได้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ประสาน
วันที่ 30 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 31 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ