วิญญาณ
 
รังสิต
รังสิต
วันที่  17 ก.พ. 2550
หมายเลข  2861
อ่าน  1,573

นะโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

อยากถามท่านผู้รู้ว่า   

วิญญาณ คืออะไร 

เกี่ยวข้องเกาะเกี่ยวอยู่อย่างไรกับรูป เวทนา สัญญา สังขาร คือ ว่าวิญญาณนี้มีบทบาทอย่างไร ทำไมพระพุทธองค์จึงตรัสว่า ละวิญญาณได้ก็ละทุกข์ได้ (ไม่รู้ว่าฟังมาจากที่ไหนเหมือนกัน แต่วันก่อน ฟังธรรมของท่านพุทธทาสแล้วทำท่าว่าจะเข้าใจอยู่ทีหนึ่ง แค่ทำท่านะครับ แล้วก็หายไป แต่คิดว่าถ้ามีคนอธิบายให้ละเอียดหน่อยก็น่าจะเข้าใจได้ 

วิญญาณ คือ ตัวที่ทำหน้าที่ยึดว่าเป็นตัวตนใช่หรือไม่ 

ขออนุโมทนา 

รังสิต


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 18 ก.พ. 2550

วิญญาณ

คือ จิต เป็นสภาพรู้ ลักษณะรู้ ทำกิจรู้แจ้งอารมณ์ วิญญาณเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ เมื่อวิญญาณเกิดขึ้นย่อมมีเวทนา สัญญา สังขาร เกิดร่วมกันเสมอ เพราะ เวทนา สัญญา สังขาร ต้องอาศัยวิญญาณเกิดขึ้น ถ้าไม่มี วิญญาณขันธ์ เวทนา สัญญา สังขาร ย่อมเกิดขึ้น ไม่ได้

สภาพที่ยึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์เป็นตัวตนคือ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ทำกิจรู้เพียงอย่างดียว

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 18 ก.พ. 2550
 
  ความคิดเห็น 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 13 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ