การทำสเต็มเซล โคลนนิ่ง และดัดแปลงพันธุกรรม
 
bluebaker
วันที่  19 ก.พ. 2550
หมายเลข  2868
อ่าน  1,327

 
 
การทำสเต็มเซล คือ   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมนุษย์ส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการรักษาคนที่อวัยวะบางส่วนมีปัญหา  โดยการทำสเต็มเซล จะสามารถใช้รักษาคนที่เจ็บ

ป่วยโรคนั้นได้เป็นจำนวนมาก   การโคลลนิ่งก็เป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเช่นกัน   แต่

เพาะออกมาเป็นตัวสัตว์เลย   การดัดแปลงพันธุกรรมก็คือ  การนำเอาชิ้นส่วนของสาย

พันธุกรรมที่เราต้องการไปใส่ให้กับไข่ที่กำลังจะพัฒนามาเป็นสัตว์ คือทั้งสามเรื่องผม

อนุมานเอาว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์ไปยุ่งกับธรรมชาติมากเกินไป   บางศาสนาเขาต่อต้าน 

ไม่อนุญาตให้ทำ  แต่ผมคิดว่าศาสนาพุทธเชื่อกฏแห่งกรรม   ไม่น่าจะห้ามคนที่เจ็บ

ป่วยนั้นเกิดจากกรรมในฝ่ายเลวที่เขาทำเอาไว้ทำให้เจ็บป่วย แต่เมื่อเขาได้ใช้กรรมคือ

ได้รับวิบากนั้นไปแล้ว หมดแล้ว  เขาก็จะหายจากการเจ็บป่วยโดยการได้รับการรักษา

ด้วยวิธีใดๆ ก็ได้   การทำโคลนนิ่งให้เกิดสัตว์ใหม่ขึ้นมาโดยไม่ต้องผสมพันธุ์   ข้อนี้

พิสูจน์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่า สัตว์โลกสามารถผุดเกิดขึ้นมาได้เมื่อมีเหตุปัจจัย

พร้อม   ท่านเห็นเหมือนผมไหม๊ครับ


 


Tag  กฏแห่งกรรม มีเหตุปัจจัย วิบาก ศาสนาพุทธ
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 ก.พ. 2550


   รายละเอียดที่ถูกต้องของการทำโคลนนิ่งเป็นต้นนั้น  ต้องสอบถามผู้ที่มีความรู้เรื่องดังกล่าวตามหลักธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงแสดงความจริง  เรื่องกำเนิด

ของสัตว์โลกทรงแสดงไว้ว่า  มี  ๔  กำเนิด คือ   อัณฑชะกำเนิด การเกิดในฟองไข่ ๑ 

ชราพุชะ การเกิดในครรถ์ ๑   สังเสทชะ การเกิดในเถ้าไคล ๑  โอปปาติกะ การเกิด-

ผุดขึ้นโตทันที ๑  การทำโคลนนิ่งเป็นต้นนั้น   ไม่ใช่การเกิดในกำเนิดโอปปาติกะ 

 ส่วนการกระทำดังกล่าวถ้าไม่ขัดกับศีลธรรม  ย่อมไม่มีโทษ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ