อาชีพโสเภณี
 
bluebaker
วันที่  19 ก.พ. 2550
หมายเลข  2867
อ่าน  1,661

  คนที่มีอาชีพโสเภณี  ไม่ว่าหญิงหรือชาย  จะผิดบาปอย่างไรบ้างครับ ส่วนตัวผมคิดว่าตัวโสเภณีเองไม่น่าจะผิดศีลข้อกาเม  เพราะเขาจะมีเพศสัมพันธ์กับใครๆ ก็ต่อเมื่อถูก

ซื้อบริการ  ก็เหมือนถูกขอแต่งงาน  แต่เป็นการแต่งงานชั่วประเดี๋ยวเดียว   ส่วนผู้ไปใช้

บริการถ้ามีลูกเมียอยู่ก็ผิดแน่นอน   แต่ถ้าไม่มีพันธะก็ไม่น่าจะผิดครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 ก.พ. 2550

  การมีอาชีพโสเภณีในสมัยก่อน หมายถึง   หญิงโสดที่ไม่มีสามี  โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้วจึงประกอบอาชีพนี้  โดยเป็นที่รู้กันทั่วไป   เรียกว่า นคร-

โสเภณีหรือหญิงงามเมืองการมีอาชีพอย่างนี้ไม่ขัดกับศีล ๕  แต่อย่างใด ส่วนผู้ชาย

ที่ไปอยู่ร่วมอย่างถูกต้องก็ไม่ผิดศีลข้อกาเมฯ   แต่ในยุคปัจจุบันนี้ผู้หญิงที่ให้บริการด้านนี้   มีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างจากสมัยก่อนมาก   ชายใดที่สำรวมในศีล 

โปรดศึกษาศีลข้อกาเมฯอย่างรอบคอบ  เพราะอาจจะล่วงศีล และผิดกฏหมายของ

บ้านเมืองก็ได้   ส่วนผู้ชายที่ทำอาชีพนี้ ถ้าหากผู้หญิงมาใช้บริการ   ผู้ชายคนนั้นผิดศีลข้อที่ ๓  ซึ่งเรื่องศีลของนี้มีรายละเอียดอยู่มาก  โปรดศึกษาหญิง ๒๐ จำพวก อันเป็นวัตถุที่ชายไม่ควรเกี่ยวข้อง และองค์ของศีลข้อกามฯ  ที่กระทู้หมายเลข 00876 

เชิญคลิกอ่านได้ที่...

 อย่างไร จึงจะเป็นการผิดศีล ข้อ 3 กาเม........ ครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เบน
วันที่ 19 ก.พ. 2550

มีหญิง  ๒๐  จำพวก  อันเป็นวัตถุที่ชายไม่ควรเกี่ยวข้อง   ส่วนชายมีระบุบ้างไหม  เพราะดูเหมือนชายที่บรรลุนิติภาวะเลี้ยงดูตัวเองได้  ไม่ต้องรอข้ออนุญาตจากใคร

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 19 ก.พ. 2550

หญิง 20 จำพวกที่กล่าวนี้   ถ้าชายก้าวล่วง จะผิดศีลข้อ กาเมฯ ไม่ว่าตัวผู้หญิงเอง จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  ส่วนผู้ชายสมัยนี้ ที่ประกอบอาชีพขายบริการด้านนี้   ถ้าผู้หญิงมาใช้บริการเป็น 1 ในหญิง 20 จำพวก  ผู้ชายก็ผิดศีล ข้อ 3 ครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
papon
papon
วันที่ 12 ก.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ