ผมกำลังหลีกเลี่ยงถวายเงินพระ ควรทำอย่างไรครับ
 
สืบต่อพุทธ
วันที่  29 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28484
อ่าน  639

เรียนวิทยากรหรือท่านอาจารย์ครับ

อยากทราบว่าการที่ผมหยอดเงินบริจาคใส่ตู้ ผมไม่ทราบว่าจะมีการถวายเงินเหมือนผ้าป่าหรือกฐินหรือไม่ครับ 

และการใส่ซองบริจาคให้พระ หรือ แม็กเงินติดต้นกฐิน ยังเป็นการทำให้พระท่านอาบัติใช่ไหมครับ 

 

สรุปเกณฑ์ที่ไม่ทำให้ท่านอาบัติ คืออย่าให้ท่านจับเงิน แม้จะมีอุปกรณ์คั่น เช่น ซองจดหมาย ฯลฯ ใช่ไหมครับ 

 

ขอบคุณครับ สาธุๆๆครับ

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2559 18:11 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การเจริญกุศล  สามารถเกิดขึ้นเป็นไปได้มากในชีวิตประจำวันถ้าเป็นผู้เห็นประโยชน์ของกุศลธรรม ซึ่งเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสของตนเอง   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทาน สละสิ่งของเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น   การงดเว้นจากความประพฤติที่ไม่ดีทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น  การอ่อนน้อมถ่อมตน  การขวนขวานในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น  เป็นต้น  และที่สำคัญคือการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ    ทั้งหมดเป็นความดี ที่สามารถเกิดขึ้นเป็นไปได้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับ กรณี  เงินทอง  นั้น ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวง     ไม่ว่าจะหยอดตู้บริจาคภายในวัด  เย็บแม็คติดเงินไว้ในที่ต่างๆ    หรือแม้แต่ใส่ซองไว้    ทั้งหมดล้วนเป็นเหตุให้พระภิกษุต้องอาบัติโดยตลอดถ้าเงินเหล่านั้นได้มีการมอบให้พระภิกษุจะในขณะนั้นหรือในภายหลังก็ตาม       เพราะเหตุว่า มีพระวินัยบัญญัติไว้โดยตรงว่า "ภิกษุ ใด  รับเอง ก็ดี  ให้ผู้อื่นรับก็ดี หรือ ยินดีในเงินทอง  ที่ผู้อื่นเก็บไว้ให้เพื่อตน  ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์"     เพราะฉะนั้นแล้ว ที่ดีที่สุด คือ ไม่ให้เงินแก่พระภิกษุ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม   แต่สามารถทำในสิ่งที่เหมาะควรแก่พระภิกษุได้  ถวายสิ่งที่เหมาะควร ได้ เช่น อาหาร   ยารักษาโรค เป็นต้น   เมื่อรู้ว่าสิ่งใดผิด  ก็ควรที่จะทิ้งในสิ่งที่ผิด แล้วทำในสิ่งที่ถูกต้อง ต่อไป ครับ

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

เงินทองไม่ควรแก่เพศบรรพชิต
พระรับเงินและทอง

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 3 ม.ค. 2560 11:49 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 3 ม.ค. 2560 14:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วิริยะ
วันที่ 3 ม.ค. 2560 15:48 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Lertchai
Lertchai
วันที่ 5 ม.ค. 2560 18:42 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
2491surin
2491surin
วันที่ 6 ม.ค. 2560 17:12 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
panasda
วันที่ 9 ม.ค. 2560 10:57 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 11 ม.ค. 2560 06:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 15 ม.ค. 2560 17:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ