เป็นยุยงสงฆ์แต่แยกไหม อาบัติไหม
 
pooling
วันที่  31 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28487
อ่าน  584

อยากสอบถามผู้รู้ครับว่าตอนบวชอยู่พระรูปหนึ่งคุยกันว่าพระรูปนี้จะพัฒนาวัดมาก แต่ผมบอกว่าผมชอบการพัฒนาจิตใจมากกว่า ถือเป็นยุยงสงฆ์แต่แยกไหมครับ  

ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จากกรณีดังกล่าวที่ยกมา นั้น  ไม่ใช่การยุยงสงฆ์ให้แตกกัน  เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็น   เพราะการทำสงฆ์ให้แตกกันเป็นการยุยง ขวนขวายทำทุกอย่างให้สงฆ์แตกความสามัคคีกัน  ไม่พร้อมเพรียงกัน   จนถึงกับแยกกันทำสังฆกรรมต่างหาก   แม้ว่าคณะสงฆ์จะมีการว่ากล่าวตักเตือนให้ละการกระทำเช่นนั้น ก็ยังไม่น้อมประพฤติปฏิบัติตาม คือ ยังไม่เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นนั้น   อย่างนี้จึงจะเป็นการยุยงสงฆ์ให้แตกกัน  ซึ่งเป็นเรื่องของอกุศล เป็นเรื่องของการเข้าใจพระธรรมวินัยคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทั้งหมด   

ที่น่าพิจารณา คือ  ความคิดเห็นจะถูกต้องเป็นไปตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  ก็ต้องมาจากความเข้าใจพระธรรม  เพราะถ้าไม่เข้าใจพระธรรม  ไม่สามารถที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องได้เลย   แม้จะบอกว่าชอบการพัฒนาจิตใจ  ถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมแล้ว  ผิดทั้งหมด  เป็นตัวตนที่จะไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ไปสำนักปฏิบัติ บ้าง  ทำตามๆ กันในสิ่งต่างๆ ด้วยความไม่รู้ บ้าง เป็นต้น  เพราะการที่จะพัฒนาจิตใจ  จากจิตใจที่มากไปด้วยกิเลสแล้วจะค่อยๆ เป็นคนดีขึ้น ก็ต้องเป็นเรื่องของกุศลธรรมและปัญญาที่ค่อยๆ เจริญขึ้น  เมื่อมีปัญญาเจริญขึ้น  ความประพฤติเป็นไปทั้งหมด ก็จะดี คล้อยตามปัญญาที่จะเจริญขึ้น   ดังนั้น  จึงสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจพระธรรม  ซึ่งมีรากฐานมาจากการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  ครับ  

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pooling
วันที่ 2 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณมากครับตามที่เข้าใจคือ การล่วงศีลคือต้องมีองค์ประกอบครบใช่ไหมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 2 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 3 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
krumintdaroontham
krumintdaroontham
วันที่ 5 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ