พระต้มไข่เองอาบัติไหม
 
virutbaby
virutbaby
วันที่  19 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28445
อ่าน  626

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 ธ.ค. 2559 13:37 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    การประกอบอาหารเอง   ด้วยการมีหม้อหุงข้าว  กระทะ  น้ำมันพืช เป็นต้น อยู่ในกุฏิ อยู่ในที่พัก   ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้แตกต่างไปจากคฤหัสถ์เลย  เหมือนคฤหัสถ์ทุกประการ  ถ้าเป็นอย่างนี้  แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้เลี้ยงยาก  ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเลยมาแต่น้อย  แต่เป็นการเพิ่มโทษให้กับตนเอง  ด้วยการต้องอาบัติ ทั้งในการประกอบอาหารเอง และฉันอาหารที่ตนเองประกอบ ซึ่งไม่ถูกต้องโดยประการทั้งปวง  เพศบรรพชิตเป็นเพศที่จะต้องขัดเกลาเป็นอย่างยิ่ง   สำคัญที่สุด คือ ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจ  แล้วมีความจริงใจที่จะน้อมประพฤติตามพระธรรม   งดเว้นในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้าม  แล้วประพฤติในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาต   ครับ ภิกษุประกอบการทำอาหารเอง  ต้องอาบัติทุกกฏครับ และถ้าฉันอาหารที่ทำเอง ก็ต้องอาบัติทุกกฏอีกตัวเช่นกันครับ  ดังนั้นพระภิกษุไม่สมควรทำอย่างคฤหัสถ์คือประกอบอาหารเอง ควรประพฤติขัดเกลาและศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ... ห้ามพระภิกษุฉันอามิส และหุงต้มเอง [มหาวรรค]

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 ธ.ค. 2559 17:10 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การหุงต้ม การประกอบอาหาร เป็นกิจของคฤหัสถ์ พระภิกษุเป็นบรรพชิตเป็นเพศที่สละอาคารบ้านเรือน มุ่งประโยชน์เพื่อขัดเกลากิเลส ไม่ควรทำกิจเหมือนคฤหัสถ์  การหุงต้มประกอบอาหารเป็นเรื่องยุ่งยาก เป็นเครื่องกังวล มีกิจมาก ไม่สงบ และที่สำคัญกิจหน้าที่ของพระภิกษุคือศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง และ มีความประพฤติคล้อยตามพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้  ในเมื่อพระภิกษุประกอบอาหารไม่ได้  ก็ต้องไม่ทำ เพราะชีวิตของพระภิกษุ  อาศัยศรัทธาของชาวบ้านในการเลี้ยงชีพ    ถ้าล่วงละเมิดพระวินัย ก็เท่ากับไม่มีความเคารพยำเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นโทษกับตนเองโดยส่วนเดียว การทำอาหาร ควรจะเป็นกิจหน้าที่ของคฤหัสถ์ ไม่ใช่พระภิกษุ    ครับ   

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Lertchai
Lertchai
วันที่ 19 ธ.ค. 2559 20:32 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
มานพ
มานพ
วันที่ 19 ธ.ค. 2559 21:24 น.

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 20 ธ.ค. 2559 14:02 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
thilda
thilda
วันที่ 20 ธ.ค. 2559 23:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 21 ธ.ค. 2559 09:53 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Mayura
Mayura
วันที่ 23 ธ.ค. 2559 21:08 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 25 ธ.ค. 2559 06:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 25 ธ.ค. 2559 16:29 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
เพียงดิน
เพียงดิน
วันที่ 12 ม.ค. 2560 10:04 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ