ห้ามพระภิกษุฉันอามิส และหุงต้มเอง [มหาวรรค]

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nongnooch
วันที่ 30 ส.ค. 2556

กราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Lertchai
วันที่ 19 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 11 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 15 พ.ย. 2566

ยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ