พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  23 พ.ย. 2552
หมายเลข  14318
อ่าน  694

   พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 370         บทภาชนีย์       พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้

        [๕๐๙]  ภิกษุผู้สร้างกุฏี   ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้เแสดงให้  มีผู้จองไว้  ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว        ภิกษุสร้างกุฎี  ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้  มีผู้จองไว้  มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว        ภิกษุสร้างกุฎี  ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้เแสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้  ไม่มีชานรอบ  ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว  กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว        ภิกษุสร้างกุฎี   ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้เแสดงให้   ไม่มีผู้จองไว้   มีชานรอบ  ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว       พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้        ภิกษุสร้างกุฎี   ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้   มีผู้จองไว้   ไม่มีชานรอบ  ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว        ภิกษุสร้างกุฎี  ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้  มีผู้จองไวั  มีชานรอบต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว                                    ภิกษุสร้างกุฎี  ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้  ไม่มีผู้จองไว้  ไม่มีชานรอบ  ต้องอาบัติทุกกฏ  ๑  ตัว        ภิกษุสร้างกุฎี    ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้  ไม่มีผู้จองไว้   มีชานรอบ  ไม่ต้องอาบัติ.

                     
สร้างเกินประมาณสร้างเกินประมาณ                [๕๑๐]  ภิกษุสร้างกุฎี    เกินประมาณ   มีผู้จองไว้  ไม่มีชานรอบต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว ภิกษุสร้างกุฎี  เท่าประมาณ  มีผู้จองไว้  ไม่มีชานรอบ   ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว        ภิกษุสร้างกุฎี  เท่าประมาณ    มีผู้จองไว้  มีชานรอบ     ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว        ภิกษุสร้างกุฎี     เท่าประมาณ   ไม่มีผู้จองไว้  ไม่มีชานรอบ   ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว     ฯลฯ


Tag  ภิกษุผู้สร้าง สร้าง สร้างกุฎี

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ