พระทำอาหารแจกได้หรือไม่
 
kullawat
วันที่  12 มี.ค. 2559
หมายเลข  27555
อ่าน  2,386

ท่านเจ้าคณะจังหวัด ผัดไท แจกพระ และญาติโยม สามารถกระทำได้หรือเปล่าค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 12 มี.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    การประกอบอาหารเอง   ด้วยการมีหม้อหุงข้าว  กระทะ  น้ำมันพืช เป็นต้น อยู่ในกุฏิ อยู่ในที่พัก   ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้แตกต่างไปจากคฤหัสถ์เลย  เหมือนคฤหัสถ์ทุกประการ  ถ้าเป็นอย่างนี้  แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้เลี้ยงยาก    ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเลยมาแต่น้อย   แต่เป็นการเพิ่มโทษให้กับตนเอง  ด้วยการต้องอาบัติ ทั้งในการประกอบอาหารเอง และฉันอาหารที่ตนเองประกอบ ซึ่งไม่ถูกต้องโดยประการทั้งปวง   เพศบรรพชิตเป็นเพศที่จะต้องขัดเกลาเป็นอย่างยิ่ง   สำคัญที่สุด คือ ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจ    แล้วมีความจริงใจที่จะน้อมประพฤติตามพระธรรม   งดเว้นในสิ่งที่พระสัมมาัสัมพุทธเจ้าทรงห้าม  แล้วประพฤติในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาต   ครับ ภิกษุประกอบการทำอาหารเอง    ต้องอาบัติทุกกฏครับ และถ้าฉันอาหารที่ทำเอง ก็ต้องอาบัติทุกกฏอีกตัวเช่นกันครับ       ดังนั้นพระภิกษุไม่สมควรทำอย่างคฤหัสถ์คือประกอบอาหารเอง ควรประพฤติขัดเกลาและศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ... ห้ามพระภิกษุฉันอามิส และหุงต้มเอง [มหาวรรค]

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 มี.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การหุงต้ม    การประกอบอาหาร    เป็นกิจของคฤหัสถ์ พระภิกษุเป็นบรรพชิตเป็นเพศที่สละอาคารบ้านเรือน มุ่งประโยชน์เพื่อขัดเกลากิเลส ไม่ควรทำกิจเหมือนคฤหัสถ์  การหุงต้มประกอบอาหารเป็นเรื่องยุ่งยาก เป็นเครื่องกังวล มีกิจมาก ไม่สงบ     และที่สำคัญกิจหน้าที่ของพระภิกษุคือศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง และ มีความประพฤติคล้อยตามพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้  ในเมื่อพระภิกษุประกอบอาหารไม่ได้  ก็ต้องไม่ทำ    ถ้าล่วงละเมิดพระวินัย ก็เท่ากับไม่มีความเคารพยำเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เป็นโทษกับตนเองโดยส่วนเดียว  การทำอาหารแจกผู้อื่น ควรจะเป็นกิจหน้าที่ของคฤหัสถ์         ไม่ใช่พระภิกษุ ครับ   

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 13 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 13 มี.ค. 2559

พระภิกษุประกอบอาหาร จะต้ม ผัด แกง ทอด หรืออื่น ๆ 

จะด้วยเพื่อฉันเองหรือประกอบขึ้นเพื่อให้ผู้อื่น ๆได้ฉัน ได้บริโภค

ย่อมถือเป็นมิจฉาอาชีวะของผู้ที่บวชเข้ามาในบวรพุทธศาสนาครับ

ในฝ่ายเถรวาทนั้น ซึ่งต้องเคร่งครัดเรื่องสิกขาบทต่าง ๆที่ได้กล่าวไว้

รวบรวมไว้ในพระไตรปิฏกและรักษาสืบทอดกันมา

ย่อมไม่ประพฤติเช่นนั้น หากขืนทำก็เท่ากับล่วงสิกขาบทและดูหมิ่นพระรัตนตรัยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Noparat
วันที่ 14 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 15 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 15 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 15 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 22 มี.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 25 มี.ค. 2559

ถ้าบวชแล้วไม่รักษาพระธรรมวินัยก็มีโทษมาก  และถ้าไม่ได้ปลงอาบัติตายไปเกิดในอบายภูมิค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ