อากาสธาตุ แทรกคั่น
 
Jumzper
Jumzper
วันที่  13 มี.ค. 2559
หมายเลข  27559
อ่าน  340

ทำไม ถึงต้องมี อากาสธาตุ แทรกคั่นในทุกอย่าง ?  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 มี.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ความเป็นจริงของสภาพธรรม เป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ตามความเป็นจริง แล้วทรงแสดงความจริงนี้ให้สัตว์โลกได้เข้าใจอย่างถูกต้องในความเป็นจริงของธรรม  แม้แต่สภาพธรรมที่เป็นอากาศธาตุ หรือ ปริจเฉทรูป หรือ  อากาสรูป  ก็ทรงตรัสรู้และทรงแสดงว่า เป็นรูปซึ่งคั่นอยู่ระหว่างกลาปทุก ๆ กลาป(กลุ่มของรูป)  ทำให้รูปแต่ละกลาป  ไม่ติดกัน ไม่ว่ารูปจะปรากฏเล็กใหญ่ขนาดใดก็ตาม   ให้ทราบว่ามีอากาสรูปคั่นอยู่ระหว่างทุก ๆ กลาปอย่างละเอียดที่สุด      ทำให้รูปแต่ละกลาปแยกออกจากกันได้   ถ้าไม่มีปริจเฉทรูปคั่นแต่ละกลาป   รูปทั้งหลายก็ติดกันหมด   แตกแยกกระจัดกระจายออกไม่ได้เลย แต่แม้รูปที่ปรากฏว่าใหญ่โต ก็สามารถแตกย่อยออกได้อย่างละเอียดที่สุดนั้นก็เพราะมีอากาสธาตุ  คือ  ปริจเฉทรูปคั่นอยู่ทุก ๆ กลาป นั่นเอง         ฉะนั้น  ปริจเฉทรูปจึงเป็นอสภาวรูปอีกรูปหนึ่ง    ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะของตนที่เกิดขึ้นต่างหาก แต่เกิดคั่นอยู่ระหว่างกลาปต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

อากาสธาตุแทรกคั่นตรงไหน

.
..ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 17 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Jumzper
Jumzper
วันที่ 19 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
thanee nakornvac
thanee nakornvac
วันที่ 20 มี.ค. 2559

   สาธุ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
อั้ม
อั้ม
วันที่ 20 มี.ค. 2559

ล้ำลึกมากครับ 

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ