กัณฑ์เทศน์
 
papon
papon
วันที่  14 มี.ค. 2559
หมายเลข  27562
อ่าน  3,378

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

   "กัณฑ์เทศน์" หมายความว่าอย่างไรครับ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยกรุณาให้คำอธิบายด้วยครับ ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 มี.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 
    ก็เป็นการกล่าวถึงในพยัญชนะเพื่อความเข้าใจจริงๆ ว่า กัณฑ์ คือ อะไร?  เทศน์ คือ อะไร?
กัณฑ์หมายถึง เรื่องหรือหมวดหมู่   เช่น จิตตุปาทกัณฑ์ หมายถึง   เรื่องหรือหมวดหมู่ที่กล่าวถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของจิต    นิธิกัณฑ์  เรื่องหรือหมวดหมู่ที่กล่าวถึงขุมทรัพย์คือบุญซึ่งเป็นสิ่งที่ควรสะสมอบรมเจริญ   ส่วนคำว่า เทศน์ หมายถึง การแสดง  การอธิบายเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก ดังนั้น กัณฑ์เทศน์   จึงหมายถึงการแสดงธรรมในเรื่องหรือหมวดต่างๆ  เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมตามความเป็นจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   หรือ จะมุ่งหมายถึงเรื่องหรือหมวดของธรรมที่ได้แสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังผู้ศึกษา ก็ได้
   [แต่คำว่า กัณฑ์เทศน์ นี้  ในสังคมไทย จะมุ่งหมายถึงเครื่องไทยธรรม คือ  สิ่งที่ควรถวายหรือมอบให้แก่ผู้แสดงธรรม ด้วย]    กัณฑ์เทศน์ ไม่ได้หมายถึง เงิน  แต่อย่างใด    และที่สำคัญ จะถวายเงินแก่พระภิกษุ ไม่ได้    เนื่องจากว่าเงินทองไม่ควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวง  เพราะว่าพระภิกษุก่อนบวช ท่านสละทรัพย์สินเงินทองแล้ว  จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำสิ่งที่ท่านสละแล้วไปถวายให้แก่ท่าน  แต่สามารถถวายสิ่งที่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิตได้ เช่น อาหาร  ยารักษาโรค เป็นต้น ครับ 

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 14 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 16 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 17 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pulit
pulit
วันที่ 17 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 22 มี.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 25 มี.ค. 2559

ฆราวาสถ้าศึกษาพระธรรมวินัยแล้วมีความเข้าใจธรรมก็สามารถช่วยให้พระภิกษุไม่ต้องอาบัติค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 26 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 26 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ