Print 
ผมใคร่อยากจะฟังพระธรรมของท่านบ้างครับ
 
phuttha
phuttha
วันที่  24 พ.ย. 2558
หมายเลข  27259
อ่าน  741

ผมใคร่ที่จะฟังพระธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ บ้างครับ ไม่ทราบว่าจะไปฟังธรรมได้ที่ไหนบ้างครับ ผมอยู่อยุธยาครับ เนื่องจากพระธรรมของท่านได้ชี้หนทางสว่างให้แก่ผม ได้สั่งสอนให้ผมเป็นผู้สนใจและใฝ่ในการฟังธรรมมากขึ้นครับ ขอความกรุณาของท่านอาจารย์ด้วยใจเคารพอย่างยิ่งครับ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 พ.ย. 2558 14:22 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เชิญคลิกเข้าไปฟังได้เลยครับ ตามลิ้งที่ส่งมาในเวปไซต์ฟังได้ทั่วโลก ซึ่งทั้งหมดอยู่ในหมวด ฟังธรรม ครับ

ปกิณณกธรรม   

ธรรมะเตือนใจ   

พื้นฐานพระอภิธรรม 

จากพระไตรปิฏก   

ธรรมะสองนาที   

เริ่มด้วยความเข้าใจ   

และฟังยาวๆ จากชุดนี้ก็ได้ครับ

แนวทางเจริญวิปัสสนา   

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 พ.ย. 2558 17:08 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

รายการธรรมทางสถานีวิทยุต่างๆ บรรยายโดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
และ 

รายการบ้านธัมมะ ทางสถานีโทรทัศน์
//www.dhammahome.com/page/media  

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
phuttha
phuttha
วันที่ 25 พ.ย. 2558 07:08 น.

     ขอนอบน้อม ด้วยกาย วาจาและใจ ของข้าพเจ้าเพื่อบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ผู้เจริญ ข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดตอบแทนในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัยนอกจากการอุทิศตน และร่างกาย ถวายแด่องค์พระรัตนตรัย ที่ได้ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ในในสิ่งที่ไม่รู้ ได้ทราบในสิ่งที่ไม่ทราบ รู้ในสิ่งที่ควรรู้ และระลึกไว้ตราบเท่าลมหายใจ                                          
พุทธังสระณังคัจฉามิ ธัมมังสะระณังคัจฉามิ สังฆังสะระณังคัจฉามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
napachant
napachant
วันที่ 1 ธ.ค. 2558 17:32 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 2 ธ.ค. 2558 07:27 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chaweewanksyt
chaweewanksyt
วันที่ 2 ธ.ค. 2558 12:11 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

สาธุ

ขอบพระคุณที่ทำให้ได้ฟังด้วย

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วิริยะ
วันที่ 11 ธ.ค. 2558 10:19 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 07:18 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 23 ก.พ. 2559 10:52 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ