Print 
พระวินัย
 
natural
วันที่  25 พ.ย. 2558
หมายเลข  27263
อ่าน  880

ขอรบกวนเรียนถามว่าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วกลับไปพบครอบครัว การจับต้องพระนางปชาบดีและพระนางยโสธรามีในพระพุทธประวัติหรือไม่ และมีกรณีใดบ้างหรือไม่ที่พระภิกษุสามารถจับต้องผู้หญิงโดยไม่ผิดพระวินัยค่ะ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 25 พ.ย. 2558 17:34 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ มีความละเอียด คือ ละเอียดลงไปถึงใจที่เป็นสภาพธรรม ที่เป็นนามธรรม  ที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า  แต่เห็นด้วยตาปัญญา จึงมีความละเอียดลึกซึ้ง แม้แต่พระภิกษุ  การจับต้องกายหญิง หากจับด้วยอำนาจความยินดีพอใจ ติดข้อง กําหนัด ย่อมต้องอาบัติสังฆาทิเสส ถ้าพระภิกษุมีความยินดี เอาไม้เท้าไปถูกเสื้อของผู้หญิง หรือกระเป๋า เป็นอาบัติทุกกฏ ถ้าพระภิกษุมีความยินดีเอาไม้เท้าไปถูกเนื้อของผู้หญิง เป็นอาบัติถุลลัจจัย ถ้าพระภิกษุมีความยินดีเอามือไปจับเนื้อตัวผู้หญิง  เป็นอาบัติสังฆาทิเสส ถ้าเสพเมถุนเป็นอาบัติปาราชิก

     เพราะฉะนั้น หากไม่มีความยินดี กำหนัด ที่จงใจ จะไปจับมือมาตุคาม(ผู้หญิง) ก็ไม่ต้องอาบัติ เพราะ ไม่มีจิตยินดี จงใจจับต้อง ครับ   

     การถูกต้องกายหญิงที่เป็นมารดา พี่สาว น้องสาว ไม่เป็นอาบัติสังฆาทิเสส แต่เป็นอาบัติทุกกฏ  เพราะการจับต้องกายหญิงด้วยความรักอาศัยเรือน คือ ด้วยความรักในฐานะของมารดา  หรือ ด้วยความรักฉันน้องสาว-พี่สาว 

     ดังนั้น พระภิกษุไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะถูกต้องกายหญิงด้วยเจตนา ที่จะสัมผัส  ควรเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ หรือ แจ้งกับคฤหัสถ์ท่านอื่นมาดูแล จึงจะถูกต้องตามพระธรรมวินัย ครับ  ดังนั้นภิกษุไม่ควรจับต้องกายหญิงในทุกกรณี แต่จับต้องกายหญิงไม่เป็นอาบัติหากไม่จงใจเจตนาและไม่มีจิตยินดีในขณะนั้นครับ

     ส่วนในพระพุทธประวัติเท่าที่ทราบและอ่านไม่พบว่าพระพุทธเจ้าจับต้องกายหญิงในพระญาติเลยครับ 

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 พ.ย. 2558 19:00 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 เป็นความประเสริฐสูงสุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงด้วยพระองค์เองดับกิเลสได้โดยประการทั้งปวงถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วทรงมีพระมหากรุณาทรงแสดงความจริงให้สัตว์โลกได้เข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริง   พระองค์ไม่มีความประพฤติที่ไม่ดีไม่เหมาะควรใดๆเลยแม้แต่น้อย  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 26 พ.ย. 2558 02:19 น.

สามัญสำนึก เห็นโทษในสิ่งที่ไม่ควรให้ความสำคัญ ปัญญาอยู่ไหน เชื่อและตามผิดๆ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 26 พ.ย. 2558 09:23 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 23 ก.พ. 2559 10:51 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 25 ก.พ. 2559 10:44 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ