Print 
วันโกน วันพระ
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่  26 พ.ย. 2558
หมายเลข  27267
อ่าน  938

วันโกน วันพระ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ได้รับคำถามจากเด็กที่มีความสนใจใคร่รู้ ครั้นจะตอบไปตามที่พอทราบ  ก็เกรงจะไม่ถูกต้องสมบูรณ์  จึงต้องอาศัยถามท่านผู้รู้

1.ที่มาหรือเหตุผลของการกำหนดว่า วันไหนเมื่อไรเป็นวันโกน  วันไหนเมื่อไรเป็นวันพระ

2.วันโกน.. วันพระ..  คืออะไร  เริ่มกำหนดมาตั้งแต่เมื่อไร  ใครต้องทำอะไรในวันนั้นอย่างไร  เช่น  ทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรม และ  กิจแต่ละอย่างนั้น ของคฤหัสถ์ บรรพชิต  เพื่ออะไร

3.พระ  ในที่นี้ หมายความว่าอย่างไร

4.หากมีคำอธิบายเพิ่มเติมประการใด  ก็กรุณาด้วยค่ะ

ขอบพระคุณที่อนุเคราะห์ให้ความรู้ความเข้าใจค่ะ

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 27 พ.ย. 2558 07:29 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วันโกน ไม่ได้มีกำหนดไว้ในสมัยพุทธกาล การปลงผมและหนวดนั้น เป็นเครื่องหมายของเพศบรรพชิตประการหนึ่ง  และอีกประการหนึ่ง   ก็เพื่อตัดความกังวลในเรื่องการดูแลรักษา  คือ  ไม่ต้องเกล้าผม  ไม่ต้องแต่งผม  เป็นต้น     ซึ่งไม่ได้กำหนดวันที่ตายตัวว่าจะต้องปลงผม วันนั้น วันนี้    แต่มีพระบัญญัติ ในเรื่อง ผม ว่า ไม่ให้ภิกษุไว้ผมยาวเกิน ๒ องคุลี( ๒ นิ้ว)    

วันพระ ภาษาในพระไตรปิฎกใช้คำว่าวันอุโบสถ วันอุโบสถหรือวันพระ มีปรากฏมาก่อนที่พระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นในโลกแม้ในชาดกทั้งหลาย คือ สมัยนอกพุทธกาล ก็มีข้อความเกี่ยวกันวันอุโบสถด้วยเช่นกัน และมีพุทธบัญญัติแก่พระสาวกทั้งหลายว่า ให้ประชุมกันในวันอุโบสถ และให้ทำสังฆกรรมคือการสวดปาฏิโมกข์ และแสดงธรรมในวันนั้นด้วย ซึ่งสมัยปฐมโพธิกาล ยังไม่มีการประชุมกันของพระภิกษุ  ทรงปรารภพระเจ้าพิมพิสาร และทรงรับสั่งให้พระภิกษุประชุมกันในวันอุโบสถ ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 27 พ.ย. 2558 09:18 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 พ.ย. 2558 12:40 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ส่วนใหญ่แล้ว วันอุโบสถ (วันพระ)  ก็จะเกี่ยวเนื่องกับพระภิกษุโดยตรงที่ท่านจะต้องทำกิจที่ควรทำในวันดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การลงอุโบสถ เพื่อฟังการแสดงพระวินัยบัญญัติ,      ส่วนในเรื่องการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม นั้น   มีเป็นปกติ  เริ่มตั้งแต่การประกาศพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นประเพณีอันดีงามที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล   ไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะประทับอยู่ ณ ที่ใด หรือเสด็จไปในที่ใดๆ พุทธบริษัทก็ได้เข้าไปเฝ้าพระองค์เพื่อฟังพระธรรม   ตลอดจนถึงพระสาวกทั้งหลาย ก็มีการแสดงธรรม สนทนาธรรม เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก  เป็นปกติ  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันหนึ่งวันใดโดยเฉพาะ
   แต่ถ้ากล่าวโดยรวมแล้ว  สำหรับคฤหัสถ์ทั่วไป  วันไหนๆ ก็จะมีค่า ถ้าได้มีการสะสมความเข้าใจถูกจากการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม  พร้อมกับการเจริญกุศลทุกประการ  ดังนั้น จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันเวลา  แต่ขึ้นอยู่กับว่า ได้สะสมความดีและฟังพระธรรมให้เข้าใจหรือไม่   และการทำดี ไม่ได้จำกัดเฉพาะในวันในวันหนึ่งเท่านั้น   ทุกๆวันจึงควรจะเป็นไปเพื่อฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญา และเจริญกุศลทุกประการ ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 28 พ.ย. 2558 14:58 น.

ขออนุโมทนาค่ะ วันโกน วันอุโบสถ มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Noparat
วันที่ 30 พ.ย. 2558 12:00 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 4 ธ.ค. 2558 10:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 23 ก.พ. 2559 10:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ