Print 
จิต เจตสิก รูป
 
Guest
วันที่  28 พ.ย. 2558
หมายเลข  27270
อ่าน  731

     กราบเรียนถามอาจารย์ทั้งสองท่านและท่านผู้รู้ด้วยครับ ผมขอสมมมุติเรื่องดังนี้ครับ มีครอบครัวหนึ่ง มี 3 คนคือพ่อ,แม่และลูก เฉพาะผู้เป็นแม่มีมีความรู้ความเข้าใจ (ในระดับหนึ่ง) ในพระธรรมคำสอนที่ถูกต้อง แล้ววันหนึ่งผู้เป็นพ่อรู้มาว่าลูกพูดโกหกเขาหลายๆครั้ง (รู้เรื่องตอนสายๆ) แล้วโทรแจ้งให้ผู้เป็นแม่รู้เรื่องทั้งหมด เมื่อแม่ทราบความจริงทั้งหมดก็เริ่มคิดและพิจารณาเรื่องว่าถ้าถึงตอนเย็น (ลูกจะกลับจากโรงเรียน) ผู้เป็นพ่อก็จะต้องสอนลูกให้ประพฤติดีโดยการไม่โกหกเป็นเบื้องต้นแต่คงต้องมีโทสะประกอบในเรื่องนี้แน่ๆ (มากน้อยแล้วแต่) ก่อนถึงเวลานั้นผู้เป็นแม่ก็คิดก็พิจารณาว่าอกุศลธาตุกำลังจะเกิดกับจิตของผู้เป็นพ่อ แต่ก็เข้าใจว่า อกุศลธาตุทั้งหมดเกิดจากความไม่รู้เกิดจากเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้ เป็นอนัตตา แต่ขณะที่ผู้เป็นแม่กำลังพิจารณาเรื่องราว (อารมณ์นี้) ขอถามว่าอะไรเป็นจิต อะไรเป็นเจตสิกและอะไรเป็นรูปของผู้เป็นแม่ครับ ถ้าผมใช้คำถามผิดหรือไม่ถูกต้องขอความกรุณาชำระความหรือให้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 29 พ.ย. 2558 12:43 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   เรื่องสมมติ  เป็นสิ่งที่จิตคิด,    สิ่งที่น่าพิจารณา คือ  แต่ละคน เป็นแต่ละหนึ่ง  ซึ่งก็ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรม  นั่น ก็คือ  ไม่พ้นไปจาก จิต(สภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์)  เจตสิก(สภาพธรรมที่เกิดประกอบพร้อมกับจิต)  และ (รูป สภาพธรรมที่ไม่รู้อะไร)  จะคิดอย่างไร  จะมีความประพฤติเป็นไปอย่างไร ก็ตามการสะสมของแต่ละบุคคล    เราไม่สามารถที่จะไปรู้วาระจิตของผู้อื่นได้     เพราะฉะนั้นแล้ว ควรที่จะได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ  มั่นคงในความจริง   ว่าแท้จริงแล้ว  สัตว์ บุคคล  ไม่มี   จะคิดดีหรือไม่ดี เป็นต้น ก็คือ ธรรมที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่   มีแต่สภาพธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไป  ที่กล่าวหมายเรียกว่า เป็นลูก บ้าง  เป็นพ่อ บ้าง เป็นแม่บ้าง  ก็เพราะมีสภาพธรรมเกิดขึ้นเป็นไปเท่านั้นจริงๆ ครับ  

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Guest
วันที่ 29 พ.ย. 2558 14:26 น.

   เรื่องสมมุติ เป็นสิ่งที่จิตคิด, แท้จริงแล้วมีแต่ธรรมที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ มีแต่สภาพธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไป  

    กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาอ.คำปั่นอย่างสูงครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 23 ก.พ. 2559 10:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ